WWF Suomen tunnustuspalkinto Ilmari Valovirralle

WWF Suomen tunnustuspalkinto 2008 on myönnetty Ilmari Valovirralle mittavasta elämäntyöstä nilviäisten tutkimuksen ja suojelun edistämiseksi. Juuri eläkkeelle jäänyt, Luonnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä toiminut Valovirta on vaikuttanut merkittävästi etenkin virtavesissä elävien uhanalaisten raakkujen ja vuollejokisimpukoiden suojeluun. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon simpukkatyöryhmän vetäjänä vuodesta 1978.

© WWF/Eeva Sani

Ilmari Valovirta on tehnyt merkittävän uran oman alansa kansallisena ja kansainvälisenä erityisasiantuntijana. Hän on toiminut vuodesta 1964 Eläinmuseon selkärangattomien eläinten osaston amanuenssina, museonhoitajana sekä intendenttinä.

Vuosina1997-2002 hän toimi pääkoordinaattorina laajassa EU:n LIFE-Natura jokihelmisimpukkaprojektissa. Euroopan komissio valitsi projektin keväällä 2001 yhdeksi komission ”Success story:ksi” aktiivisen ympäristötutkimuksen alalta. Myös WWF Suomi oli mukana projektissa.

Tavoitteiden saavuttaminen luonnonsuojelussa on pitkäjänteistä työtä ja Ilmari Valovirta on ollut aktiivisesti mukana edistämässä suojelua omalla alallaan.

– Yksi tärkeimpiä saavutuksia urallani on se, että virtavesien suojelutaso Suomessa on muuttunut selkeästi. Suojelun takana seisovat nykyään niin yksityiset ihmiset kuin päättäjätkin. Aikaisemmin työn luonne oli toinen eikä suojelua pidetty niin tärkeänä kuin nykyään, Valovirta kertoo.

Valovirran mukaan työssä on äärimmäisen tärkeää perehtyä asioihin niin hyvin, että voi antaa ratkaisuja.

– Uskon omaan työhönsä täytyy olla kova. Sitä on pitänyt yllä vuosikymmeniä kestänyt innostus ja usko asiansa tärkeyteen, Valovirta summaa.

Tunnustuspalkinnon myöntää WWF Suomen hallintoneuvosto, joka on WWF Suomen korkein päättävä elin. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka merkittävällä tavalla edistää luonnonsuojelua joko konkreettisesti tai välillisesti viestinnän keinoin. Viime vuonna palkinnon sai Antti Tuisku.

Lisätietoja:
WWF Suomi, Viestintäjohtaja Anne Brax, (09) 7740 1040