Green Office -toimistot vähensivät 2000 tonnia hiilidioksidipäästöjä

WWF:n Green Office -toimistot vähensivät vuonna 2007 yhteensä 1999 tonnia* hiilidioksidipäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna kulutustaan vähentämällä. Määrä vastaa 10 000 henkilöautomatkaa Suomen eteläkärjestä pohjoiskärkeen. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hidastaminen, kestävien toimintamallien edistäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Viimeisten kahden vuoden aikana Green Office -toimistojen määrä on kaksinkertaistunut.

Green Office -toimistot raportoivat WWF:lle vuosittain kulutuksestaan vähintään kolmella eri kulutusluvulla. Nämä indikaattorit on valittu yhdessä WWF:n kanssa, ja ne kuvaavat tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. Indikaattoreja ovat esimerkiksi paperinkulutus, lämmönkulutus, sähkönkulutus, autojen polttoaineen kulutus, lentomatkat ja sekajätteen määrä. Suosituimpia kulutuksen säästökohteita vuonna 2007 olivat sähkö, paperi ja lämpö.

Yli puolet sähkönkulutuksesta raportoineista Green Office -toimistoista on onnistunut laskemaan kulutustaan ja moni toimisto on myös siirtynyt käyttämään uusiutuvaa energiaa. ”Sähköä voi säästää paljon pienilläkin toimenpiteillä, esimerkiksi sammuttamalla valot silloin kun niitä ei tarvita sekä sulkemalla tietokoneet ja toimistolaitteet käytön jälkeen. Sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavat valtavasti energiaa”, sanoo WWF:n Green Office -asiantuntija Mikko Kuiri.

Paperinkulutus on vähentynyt Green Office -toimistoissa vuoden aikana 11 %*. Tämä tarkoittaa yhteensä yli kymmentä miljoonaa paperiarkkia ja 146,8 tonnin säästöjä hiilidioksidipäästöissä. ”Säästetty määrä paperia muodostaisi kilometrin korkuisen pinon, joka painaa 50 tonnia. Rahassa tämä vastaa noin 61 600 euron säästöä. Paperin käyttöä voi vähentää esimerkiksi välttämällä tulostamista, siirtymällä sähköiseen asiakirjahallintaan sekä tulostamalla kaksipuolisesti ja tilaa hyväksi käyttäen”, Kuiri kertoo.

Lämmönkulutus Green Office -toimistoissa on laskenut lähes 12 %*, mikä on pienentänyt hiilidioksidipäästöjä neljänneksen (1960 tonnia). Tämä vastaa noin 490 kaukolämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuosikulutusta, joiden lämmitysenergia maksaisi yhteensä noin 184 000 euroa. Sama päästösäästö saavutettaisiin 834 000 bensalitran polttamatta jättämisellä.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali-ja energiakustannuksissa. Se on kevyt ja käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14 001- ja EMAS -ympäristöjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Tällä hetkellä Green Office -verkostossa on noin 200 toimistoa 80 eri organisaatiosta. Uusimpia Green Office -merkin käyttöoikeuden saaneita toimistoja ovat mm. SDP:n puoluetoimisto, Ericssonin pääkonttori ja Ilmatieteen laitos. Ohjelma on kansainvälistymässä ja tällä hetkellä käytössä myös Kiinassa, Indonesiassa, Intiassa ja Pakistanissa.

”Toimistot ja työpaikat ovat avainasemassa energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa. Viimeisen kahden vuoden aikana Green Office -organisaatioiden määrä on kaksinkertaistunut, ja verkostossa työskentelee tällä hetkellä noin 20 200 henkilöä. Green Office innostaa henkilöstöä ekotekoihin ja yhteistyöhön ja parantaa samalla muillakin alueilla organisaation toimintaa. On hienoa, että niin moni yritys ja yhteisö haluaa olla mukana edistämässä kestävää kulutusta ja hillitsemässä ilmastonmuutosta”, sanoo WWF:n Green Office -päällikkö Helka Julkunen.

Lisätiedot:

Mikko Kuiri, WWF Green Office -asiantuntija, 040 559 1751 (laskelmat ja tilastot)

Helka Julkunen, WWF Green Office -päällikkö, 040 531 0555

www.wwf.fi/greenoffice

*Luvut on kerätty niiltä toimistoilta, joilla on olemassa vertailukohde aikaisempaan vuoteen.