Itämeren maille ala-arvoinen arvosana suojelutoimista – Tarja Haloselle WWF:n tunnustuspalkinto

WWF julkisti tänään Tukholmassa Itämeri-festivaalin yhteydessä barometrin Itämeren suojelun tilasta. Tulokset ovat valitettavan masentavia kaikilla osa-alueilla. Suomi sijoittui Itämeren maiden välisessä vertailussa neljänneksi. Tasavallan presidentti Tarja Haloselle annettiin WWF:n ”Baltic Leadership Award” -tunnustuspalkinto vahvasta poliittisesta johtajuudesta Itämeren suojelussa.

WWF:n vuoden 2008 Itämeri-barometri osoittaa, että Itämeren rantavaltiot eivät ole saaneet otetta raskaasti kuormitetun meriympäristön tilasta. Jopa Itämeren vakavin ympäristöongelma, rehevöityminen, on hoidettu ala-arvoisesti. Vaikka ongelmaan on kaikissa Itämeren alueen maissa tartuttu, toimet eivät ole olleet riittäviä.

”Itämeren maiden hallitusten täytyy luopua Itämeri-retoriikasta ja ryhtyä kiireesti käytännön toimiin Itämeren pelastamiseksi. Siinä tarvitaan yhteistyötä eri maiden ja sektoreiden välillä sekä vahvaa poliittista johtajuutta korkeimmalla mahdollisella tasolla. Juuri nyt on mahdollisuus vaikuttaa merialueiden käytön suunnitteluun ja sen kriteeristöön, kun EU:ssa valmistellaan EU:n Itämeristrategiaa ja yhteistä meripolitiikkaa”, sanoo Anita Mäkinen, WWF Suomen meriohjelman päällikkö.

Itämeren ongelmat ovat monitahoisia. Meren tilaan vaikuttaa suuri joukko ihmistoimia, joita säädellään lukuisin kansainvälisin ja kansallisin säännöksin ja joita valvoo useista eri viranomaisista koostuva tilkkutäkki. Suomi on ainoa Itämeren alueen valtio, jolla on hallintosektorien rajat ylittävä Itämeren suojeluohjelma.

WWF:n Itämeri-barometri arvioi Itämeren maiden toimia kuudella aihealueella, joita ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävä kalatalous, haitalliset aineet, rehevöityminen, merenkulun kysymykset ja yhdennetty merialueiden käytön suunnittelu. Tänä vuonna barometri pureutuu erityisesti Itämeren maiden kansallisiin suojelutoimiin ja niiden käytännön toteuttamiseen. Vertailussa ovat mukana kaikki yhdeksän Itämeren rantavaltiota: Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä ja Viro.

Heikoista tuloksista huolimatta joka maasta löytyi myös hyviä esimerkkejä Itämeren suojelutoimista. Parhaiten vertailussa onnistui Saksa, jonka merialueista noin 40 % on suojeltu. Liettua ja Latvia ovat toimineet aktiivisesti turskan laittoman kalastuksen kitkemiseksi, ja Viro johtaa niukasti kilpailua Itämerta saastuttavien ympäristömyrkkyjen vähentämiseksi. Suomi puolestaan näyttää esimerkkiä Itämeren uhanalaisten lajien suojelutyössä ja merenkulun riskien kartoituksessa.

WWF palkitsi tasavallan presidentti Tarja Halosen WWF:n ”Baltic Leadership Award” -tunnustuspalkinnolla Itämerifestivaalissa. Palkinnon ojensi Ruotsin kruununprinsessa Victoria.

”Tarja Halonen on osoittanut suurta poliittista johtajuutta kannustamalla kaikkia Itämeren alueen valtionpäämiehiä tukemaan Itämeren suojelutoimia. Hän on hyödyntänyt korkean asemansa antamia mahdollisuuksia ja peräänkuuluttanut rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren tulevaisuuden puolesta”, Anita Mäkinen kiittää.

Lisätietoja

Anita Mäkinen, WWF meriohjelman päällikkö, 040 527 1425

WWF:n Itämeri-barometri 2008 (pdf, englanniksi)
Baltic Leadership Award 2008 perustelut (pdf, englanniksi)

Taustatietoa toimittajille

WWF:n Itämeri-barometri 2008 – The 2008 Baltic Sea Scorecard

WWF ja sen sisarjärjestöt Itämeren alueella julkaisevat Itämeri-barometrin nyt toista kertaa. Barometrissa arvioidaan, miten hyvin Itämeren yhdeksän rantavaltiota ovat onnistuneet Itämeren suojelemisessa ja sen herkän ekosysteemin tervehdyttämisessä. Vuonna 2007 barometri keskittyi siihen, miten maat olivat ratifioineet ja toimeenpanneet kansainvälisiä sopimuksia. Tänä vuonna barometri pureutuu siihen, millaisia käytännön toimia Itämeren tilan parantamiseksi eri maissa on tehty.

Itämeri-festivaali – The Baltic Sea Festival

Itämeri-festivaali tuo yhteen klassisen musiikin, ympäristön suojelun ja johtajuusteeman Itämeren alueella. Festivaalia juhlitaan 21.-30.8.2008 Tukholmassa, Tallinnassa ja Riikassa.

Lisätietoja festivaalista