WWF:n Naturewatch-stipendi Ro­va­nie­mel­le ja Imatralle

Viirinkankaan koulu Rovaniemeltä sekä Vuoksenniskan koulu Imatralta ovat saaneet WWF:n Naturewatch-stipendin lukuvuodelta 2007–2008. Stipendi myönnetään erityisen ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä.

– Palkitut koulut tekevät monipuolista ja luovaa ympäristökasvatustyötä. On helppo uskoa, että näissä kouluissa varttuu vastuuntuntoisia tulevaisuuden aikuisia. WWF pitääkin ympäristökasvatusta erittäin tärkeänä ympäristönsuojelun keinona, sanoo WWF:n ympäristökasvattaja Essi Aarnio-Linnanvuori.

Viirinkankaan koulu on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jossa yhdistyvät luonnontieteiden, vieraiden kielten sekä kuvataiteen opiskelu. Retkeily ja lähiluonnon tutkiminen ovat koulun toimintakulttuurin tärkeitä osia. Viirinkankaan koulu on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen Comenius-projektiin jo kolmena vuotena ja on projektin koordinaattorikoulu.

– Viirinkankaan koulussa lähtökohtana luontotietoisuuden herättämiselle on lapsen oma luontokokemus. Siksi koulu tekee paljon retkiä lähiluontoon ja hyödyntää muutenkin koulun omaa lähimetsää opetuksessa, kertoo Viirinkankaan koulun opettaja Jorma Turunen.

Vuoksenniskan koulu on ollut mukana Naturewatch-ohjelmassa jo vuodesta 2000. Vuoksenniskan koululla osataan johdattaa oppilaat tutkivan oppimisen pariin, mistä päättyneenä lukuvuotena olivat osoituksena hienot luontoraportit. Vuoksenniskan koulu on saanut Naturewatch-stipendin jo kerran aiemmin, vuonna 2002.

– Luonteva pohja ympäristökasvatukselle luodaan tukemalla ja ruokkimalla ympäristöherkkyyttä. Herkkyys herättää kiinnostuksen, kiinnostusta seuraa tiedonhalu ja parhaimmassa tapauksessa lopputuloksena on kestävän ympäristön puolesta toimiva aktiivikansalainen, kertoo opettaja Päivi Hirvonen Vuoksenniskan koulun ympäristökasvatustyön lähtökohdista.

– Toiminnallisen ympäristökasvatuksen avulla kehitetään yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja itsetuntemusta, hän jatkaa.

Naturewatch-stipendi on arvoltaan 1 000 euroa ja se myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle koululle innostavasta ja aktiivisesta ympäristökasvatustyöstä.

Naturewatch on WWF:n maksuton ympäristökasvatusohjelma kouluille. Naturewatch-tutkimuksiin osallistui lukuvuonna 2007–2008 oppilaita yli 50 koulusta ympäri Suomea. Naturewatch-tehtäväpaketit, oppilaiden luontohavainnoista laadittu raportti, koulutus ja tapahtumat ovat kouluille maksuttomia. Toimintaa tukevat Canon, Fortum, Metso ja Toyota.

Lisätietoja:
WWF, ympäristökasvattaja Essi Aarnio-Linnanvuori, 050511 4397, [email protected]
Viirinkankaan koulu, opettaja Jorma Turunen, (016)322 2665 [email protected]
Vuoksenniskan koulu, opettaja Päivi Hirvonen, 020617 5702, [email protected]