Ympäristöjärjestöt yhtyvät kritiikkiin ympäristötukijärjestelmän toimimattomuudesta

WWF, BirdLife Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat tyytymättömiä maatalouden ympäristötukeen. Vesien tila ei ole parantunut ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen jatkuu. Tilanne on entisestään pahenemassa, kun kesannointivelvoite loppuu ja ympäristörahoja siirretään taloustoimiin.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat keväällä jättäneet eriävän mielipiteen ympäristötuen muutosten valmisteluryhmän esitykseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvosteli ympäristötukijärjestelmän toimivuutta viime viikolla 17.9. julkistamassaan raportissa.

Ympäristöjärjestöjen mielestä ympäristötuki tulee muuttaa nykyistä selvästi enemmän ympäristöä hyödyttäväksi. Nyt maanviljelysala on lähes kokonaan ympäristötuen piirissä, mutta sekä luonnon monimuotoisuuden että vesistöjen tila vain heikkenee. Esimerkiksi nimenomaisesti peltoalueella pesivien lintulajien kannat ovat vähentyneet noin 40 prosenttia kolmessa vuosikymmenessä. Suomi on kuitenkin muiden EU-maiden kanssa sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 2010 mennessä.

Nyt ympäristötuella tuetaan toimia, jotka kuuluvat pääosin hyvään maatalouskäytäntöön. Kaikkein toimivimmiksi tiedetyt ympäristönsuojelulliset toimenpiteet ovat vapaaehtoisen erityistukijärjestelmän piirissä, joiden rahoitus on riittämätön ja pinta-ala pieni. Ympäristöjärjestöt ovat tyytymättömiä tapaan, jolla järjestöjen ja tutkijoiden parannusesitykset huomioitiin ympäristötuen valmisteluryhmän ehdotuksissa.

Ympäristöjärjestöt ovat huolestuneita myös reilun viikon takaisesta valtionneuvoston päätöksestä, jossa maatalouden ympäristötukirahoja esitetään siirrettäväksi tuotannollisiin toimiin, kuten salaojitukseen ja kuivureiden rakentamiseen. Ympäristöjärjestöjen mielestä nämä rahat pitäisi käyttää maatalousympäristön hyvinvointia edistäviin investointeihin. Ympäristöjärjestöt ovat viime viikolla kirjoittaneet asiasta ministeri Sirkka-Liisa Anttilalle sekä tuottajajärjestöille.

Lisätietoja:
maatalousasiantuntija Irina Herzon, BirdLife Suomi, puhelin 040 5330946
meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, WWF, puhelin 040 550 3854
luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin
0400 615530

Eriävä mielipide ympäristötuen muutoksiin 29.4.2008