Tiukemman ilmastopolitiikan terveyshyödyt olisivat hyvin merkittäviä

Euroopassa saavutettaisiin jopa 25 miljardin euron vuosittaiset säästöt terveyskuluissa, jos EU sitoutuisi heti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentin sijaan 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämän osoittaa terveys- ja ympäristöjärjestöjen julkaisema tuore raportti The co-benefits to health of a strong EU climate change policy.

WWF:n, Health and Environment Alliancen (HEAL) ja Climate Action Network Europen (CAN-E) tilaama raportti analysoi terveysvaikutuksia, jotka saavutettaisiin sitoutumalla tiukempaan ilmastopolitiikkaan. Raportti osoittaa, että paremmasta terveydestä kertyisi vuosittain 6,5–25 miljardin euron säästöt, mikäli EU:n päästövähennystavoitetta tiukennettaisiin välittömästi 20 prosentista 30 prosenttiin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n suositusten mukaisesti. Terveyssäästöjä kertyisi näin jopa 48 prosenttia enemmän kuin jos päästöjä vähennettäisiin vain 20 prosenttia.

Laskelma perustuu sairastavuuden ja kuolleisuuden sekä työpoissaolojen ja sairaalakäyntien taloudellisiin kustannusarvioihin. Raportin mukaan eurooppalaisten sairaalakäynnit vähenisivät kahdeksalla tuhannella ja työstä poissaolopäivät kahdella miljoonalla vuosittain.

“Tulokset osoittavat, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimet johtavat merkittäviin terveyshyötyihin. Jo pelkästään terveysvaikutusten perusteella EU:n tulisi välittömästi siirtyä tavoittelemaan vähintään 30 prosentin kotimaisia päästöleikkauksia vuoteen 2020 mennessä. EU:n tulisi osoittaa johtajuutta ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä tulevaisuutemme on tästä kiinni”, toteaa Génon Jensen, Health and Environment Alliancen johtaja.

Euroopan komissio arvioi, että EU:n alueella kuolee vuosittain 369 000 ihmistä ennenaikaisesti ilmansaasteiden takia. Näistä kuolemista aiheutuvat kulut sekä ilmansaasteisiin liittyvät terveydenhoito- ja lääkekustannukset ovat 3-9 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

”Tähän saakka ilmastokeskustelut ovat pyörineet lähinnä teollisuudelle ja taloudelle aiheutuvien kustannusten ympärillä, jolloin ilmansaasteiden kustannukset yhteiskunnalle ovat jääneet lähes kokonaan huomiotta. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaalla energialla vähentää myös ilmansaasteita ja parantaa eurooppalaisten elämänlaatua ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi”, kommentoi WWF:n erityisasiantuntija Delia Villagrasa.

Raportti vahvistaa tiedemiesten, ekonomien, akateemikkojen ja kansalaisjärjestöjen sanoman siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen tuottaa moninkertaisia hyötyjä. Tiukemmista päästövähennystoimista hyötyy planeettamme, kansalaisten terveys ja teollisuus alempien ilmansuojelukustannusten muodossa.

EU:ssa käydään parhaillaan keskustelua ilmasto- ja energiapaketista. EU:lla on nyt mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä kansainväliselle yhteisölle ja osoittaa, miten vaarallinen ilmastonmuutos voidaan torjua. Kansalaisjärjestöt ovat vedonneet, että Euroopan parlamentti olisi nyt kunnianhimoinen ja nostaisi tavoiteriman 30 prosenttiin päästövähennysten osalta.

WWF toivoo, että myös Suomi osoittaisi johtajuutta ja tähtäisi heti vastuunjaon osalta 30 prosentin kotimaisiin päästöleikkauksiin vuoteen 2020 mennessä. Näin ovat tehneet jo esimerkiksi Ruotsi ja Tanska – sekä Kalifornia, jossa tätä on perusteltu teknologian kehittämisellä sekä sen mukanaan tuomilla taloudellisilla hyödyillä kuten työpaikoilla, terveydellä ja viennillä.

Lisätietoja:
Karoliina Auvinen, ilmasto-ohjelman päällikkö, WWF Suomi, 050 330 5418, [email protected]
Riku Eskelinen, ilmastoasiantuntija, WWF Suomi, 050 572 7782, [email protected]
Génon K. Jensen, Executive Director, Health & Environment Alliance, +32 (0)2 234 3641 tai +32 (0)495 808 732
Delia Villagrasa, Senior Advisor to WWF, +32 (0)2 740 0935 tai +32 (0)486 440 223
Tomas Wyns, Climate Action Network Europe, +32 (0)2 29 5223 tai +32 (0)473 840 322

Lisätietoa toimituksille:

Raportti: The co-benefits to health of a strong EU climate change policy (PDF-tiedosto, 2,4 Mt)

– Raportin on laatinut konsultti Dr Mike Holland, joka on työskennellyt Euroopan komissiolle ja WHO:lle vastaavanlaisissa hyöty-kustannus –analyyseissa. Tässä raportissa on käytetty Euroopan komission malleja.

– Maaliskuussa 2007 EU asetti tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 % vuoteen 2020 mennessä ja 30 %, jos kansainvälinen ilmastosopimus astuu voimaan.

– Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan kehittyneiden maiden tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 25 % – 40 % vuoteen 2020 mennessä, jotta ilmastonlämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

– Euroopan komission raportti ilmansaasteiden aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista on julkaistu nimellä: “Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report”, LOT 1 Contract No. B43040/2002/340248/MAR/C1.

Climate Action Network Europe (CAN-E) on Euroopan johtava ilmasto- ja energia-asioiden verkosto. Verkosto kampanjoi parhaillaan ilmastonlämpenemisen rajoittamiseksi kahteen asteeseen “Time to Lead” –kampanjallaan. Kampanjasta löytyy lisätietoja osoitteesta http://www.timetolead.eu/.

Health and Environment Alliance (HEAL) pyrkii kasvattamaan tietoisuutta ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen aiheuttamista terveydellisistä hyödyistä. HEALillä on 50 jäsenjärjestöä kansalais-, potilas-, nais-, ja terveysammattilaisten järjestöistä ympäri Euroopan.

The World Wide Fund for Nature (WWF) on maailman johtavia ja luotetuimpia luonnonsuojelujärjestöjä. Sillä on tukijoina yli viisi miljoonaa ihmistä ja toimintaa yli sadassa valtiossa ympäri maailman.