Sertifioitu kala tulossa Suomeen

Kestävästi tuotettu, MSC-sertifioitu kala alkaa vähitellen yleistyä Suomessa. MSC-sertifikaatti takaa, että kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla eikä kalastus vaaranna kalakantoja. Monet maailman kalakannat ovat romahtaneet ylikalastuksen ja luonnonvarojen kestämättömän käytön takia. Sertifikaatilla pyritään vähentämään näitä ongelmia ja edistämään kestävää kalastusta.

MSC-sertifikaatin voi saada vain kalakanta, jonka tila on riittävän hyvä. Näin kalastuksella verotetaan ainoastaan kalakannan luonnollista kasvua eikä se vaaranna kalapopulaation tai mahdollisesti sivusaaliiksi joutuvien muiden lajien elinvoimaisuutta. MSC:n perusperiaatteisiin kuuluu myös kalavesien hoitoon liittyviä vaatimuksia. Sertifioitua kala- tai äyriäiskantaa, kalavesien tilaa ja pyynnin kestävyyttä seurataan toistuvasti. Sertifikaatin käyttöoikeus myönnetään aina määräajaksi ja voidaan ottaa pois olosuhteiden niin vaatiessa. Sertifiointijärjestelmää ylläpitää Marine Stewardship Council (MSC), joka on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio.

”Kalalla ei ole ollut alkuperämerkintää kuten esimerkiksi lihalla, joten kuluttajan pöytään voi tämän tietämättä helposti päätyä laittomasti pyydettyä kalaa. MSC-sertifikaatti takaa, että kala ei ole peräisin uhanalaisesta tai ylikalastetusta populaatiosta tai laittomasti pyydettyä”, sanoo meriasiantuntija Sampsa Vilhunen WWF:stä.

Muualla Euroopassa MSC-sertifioitu kala on jo arkipäivää. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa on saatavilla noin sata MSC-tuotetta, joihin kuuluu myös ruotsalainen sertifioitu kuha. Yhteensä koko maailman kaupoissa ja ravintoloissa on myynnissä jo yli 2000 MSC-tuotetta. Eri maissa saatavilla olevat tuotteet löytyvät osoitteesta www.msc.org/where-to-buy.

”Kala on terveellistä ja proteiinipitoista ruokaa, mutta valitettavasti sertifioitua kalaa ei riitä vielä kaikkien lautaselle. Merenelävien kulutusta pitäisikin vähentää hetkellisesti, kunnes kaikki lajit ja populaatiot saadaan kestävän kalastuksen piiriin. Tällä hetkellä ylikalastus rasittaa kalakantoja, kun kala pyydetään ennen kuin se ehtii lisääntyä”, Vilhunen kertoo.

WWF suosittelee ruokapöytään ensisijaisesti kotimaista kalaa, joka on Itämeren villiä lohta lukuun ottamatta pääosin kestävästi tuotettu, sekä ulkomaisista tuotteista MSC-sertifioitua kalaa. Suomessa MSC-kalaa on saatavilla tällä hetkellä pakasteena mm. kalapuikkoina ja fileenä. Joulukuussa markkinoille tulee kaksi MSC-tonnikalasäilykettä, joiden kala on pyydystetty maailman ensimmäisestä MSC-sertifioidusta tonnikalapopulaatiosta.

Lisätietoja

Sampsa Vilhunen, WWF meriasiantuntija, 040 550 3854
www.wwf.fi, www.msc.org