WWF:n Pandapalkinto 2008 vihreän sähkön kampanjalle ja lukion tuulivoimalahankkeelle

WWF Suomen 20 000 euron suuruinen Pandapalkinto jaetaan tänä vuonna kahden hakijan kesken. VaihdaVirtaa-kampanja kannustaa verkkosivuston avulla suomalaisia kuluttajia valitsemaan vihreää sähköä. Hollolan lukion tuulivoimalahankkeessa koululle rakennetaan 5 kW:n pientuulivoimala. Pandapalkinto on jaettu vuodesta 1999 lähtien.

WWF Suomi myöntää vuoden 2008 Pandapalkintonsa VaihdaVirtaa-kampanjalle ja Hollolan lukion tuulivoimalahankkeelle. WWF haluaa Pandapalkinnolla kannustaa molempia palkinnon saajia jatkamaan merkittävää työtään energiankulutukseen ja kestävään ympäristötoimintaan liittyvän tiedon levittämisessä.

VaihdaVirtaa -kampanja on jo lähes kymmenen vuoden ajan tarjonnut kuluttajille puolueetonta tietoa siitä, miten siirtyä helposti ja halvalla uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Uusiutuvan sähkön käyttö on kuluttajalle käytännöllinen ja vaikuttava keino vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten torjua ilmastonmuutosta. Kuluttajilta tuleva kysyntä puolestaan kannustaa energia-alan yrityksiä rakentamaan lisää uusiutuvan sähkön kapasiteettia korvaamaan fossiilista energiatuotantoa ihmisten ylisuuren hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hollolan lukiossa ympäristötoiminta on tehty osaksi koulun arkea sisällyttämällä se opetussuunnitelmiin kaikissa aineissa. Tuulivoimalan kautta halutaan vähentää koulun sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä, mutta samalla myös vaikuttaa myönteisesti asenteisiin ja edistää tuulivoimaa uusiutuvana energiamuotona. Hollolan lukion tuulivoimalahankkeen kaltaiset pilottiprojektit ovat erinomainen keino parantaa tietoisuutta tuulivoimasta ja konkreettisesti lisätä tuulivoiman käyttöä puhtaana, uusiutuvana energialähteenä.

”Ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin aikaisemmin on ennustettu, ja ihmisten luonnonvarojen kulutus ylittää maapallon kestokyvyn jo kolmanneksella. Energiankulutuksen vähentäminen, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja innovatiiviset ratkaisut näiden toteuttamiseksi ovat keskeisiä kysymyksiä planeettamme pelastamisessa. Tässä työssä tiedon jakaminen ja asennekasvatus ovat avainasioita. Hollolan lukio ja VaihdaVirtaa-kampanja näyttävät erinomaista esimerkkiä tarjoamalla aidon mahdollisuuden tehdä vaikuttavia käytännön toimia omassa elämässä”, Pandapalkinto-raadin puheenjohtaja Heidi Andersson sanoo.

WWF:n Pandapalkinto edistää konkreettisella tavalla palkittujen hankkeiden toteuttamista, mikä onkin koko Pandapalkinnon perustarkoitus.

”Sähkösopimuksen vaihtaminen on yksi helpoimmista tavoista ehkäistä ja hidastaa ilmastonmuutosta. VaihdaVirtaa-sivusto kokoaa yhteen puolueetonta tietoa vihreää sähköä myyvistä sähköyhtiöistä. Kävijämäärät ovat lisääntyneet viime vuosina. Pandapalkinnon avulla voimme kehittää verkkopalvelua entisestään ja markkinoida sitä laajemmin”, kertoo VaihdaVirtaa-kampanjan projektisihteeri Riitta Savikko.

”Koulumme toiminnassa painotetaan jokaisen mahdollisuutta toimia ympäristön hyväksi pienillä teoilla. Tulevaisuudessa tavoitteena on luoda tuulivoimalakoulujen verkosto, jossa voidaan vertailla ja jakaa kokemuksia tuulivoimasta. Pandapalkinto on tärkeä lisä hankkeen budjettiin ja kertoo ympäristökasvatuksen arvostuksesta”, kertoo Hollolan lukion rehtori Kimmo Laitinen.

Lisätietoja:

WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, gsm 040 574 9266
VaihdaVirtaa-kampanja, projektisihteeri Riitta Savikko, 040 834 3997
Hollolan lukio, rehtori Kimmo Laitinen, 044 780 1248

Pandapalkinto

WWF on vuodesta 1999 lähtien jakanut Pandapalkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, yhteissummaltaan 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö.

Aikaisemmat Pandapalkinnon saajat:

2007: Joensuun yliopiston Saimaannorppa ja Suomen talvi -tutkimushanke
2006: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf, Espoonjoen säilyttäminen
– Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, metsäjokien ja -purojen kunnostus Koillismaalla
2005: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Suomen FSC-yhdistys
– Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke
2004: ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu
2003: Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito
2002: Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti
2001: FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen
2000: Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma
1999: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö
– Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno