WWF auttaa Nepalin norsuja suomalaisvoimin

WWF:n uraauurtava hanke tuo eläinystävällisiä menetelmiä Nepalin työnorsujen koulutukseen. Työnorsujen koulutus Nepalissa on tapahtunut ikivanhoin menetelmin, jotka perustuvat norsujen hallitsemiseen kivun ja pelon avulla. Suomalaisvoimin ideoitu ja johdettu hanke on jo parantanut ratkaisevasti sekä norsujen kohtelua että työntekijöiden turvallisuutta. Tavoitteena on muuttaa norsujen koulutus- ja käsittelymenetelmät vähitellen eläinystävällisiksi koko Nepalissa ja luoda samalla toimintamalli, jota on mahdollista toistaa myös muissa Aasian maissa.

WWF Suomella on kehitysmaissa useita hankkeita, joissa luonnonsuojelu ja paikallisten asukkaiden elinolojen parantaminen tukevat toisiaan. Yksi kohdemaista on Nepal, jossa menestystarinoita ovat muun muassa köyhien naisten ja lasten elämän helpottaminen polttopuuta säästävillä biokaasuliesillä, kyläläisten liittoutuminen luonnonsuojelijoiden kanssa salametsästäjiä vastaan – ja työnorsujen koulutuksen uudet tuulet.

Nepalin viidakoissa kesy norsu on ainoa kulkuneuvo, jolla luonnonsuojelualueiden vartijat pystyvät etsimään ja pidättämään salametsästäjiä. Norsujen avulla matkailijat pääsevät safareille tarkkailemaan eläimiä lähietäisyydeltä. Norsusafarit hyödyttävät myös köyhiä paikallisia asukkaita tarjoamalla heille tulonlähteen.

Työnorsujen käyttöä on kuitenkin vaivannut ristiriita: koulutus on tapahtunut ikivanhoin menetelmin, jotka perustuvat norsujen hallitsemiseen kivun ja pelon avulla. Tilanteesta kärsivät paitsi norsut, myös työturvallisuus. Suojelualueiden ja luontomatkailuyritysten työntekijöiden keskuudessa sattuu kuolemantapauksia ja loukkaantumisia, kun norsu kokemustensa takia hyökkää ihmisiä vastaan. Tilanteesta kärsivät myös suojelutyöntekijät ja norsunajajat, joista monet eivät haluaisi aiheuttaa kärsimyksiä norsuille.

Nepalissa onkin otettu innokkaasti vastaan WWF:n hanke, jossa kansainvälisen tason asiantuntijat opastavat uusien, eläinystävällisten koulutusmenetelmien käytössä. Menetelmät perustuvat oppimismekanismeihin, joiden pohjalta muun muassa koirien ja hevosten koulutusta on viime vuosikymmeninä uudistettu monissa osissa maailmaa.

Hankkeen yhtenä osapuolena on Nepalin metsäministeriön luonnonsuojeluosasto. Joulukuussa 2008 ministeriö osoitti hankkeen pilottipaikaksi Bardian norsunkoulutuskeskuksen, jossa kaikki nuoret norsut koulutetaan eläinystävällisin menetelmin. Myöhemmin ministeriö testaa, kuinka luotettavasti nämä norsut työskentelevät, ja päättää sen perusteella, laajennetaanko koulutusmenetelmä koko maahan.

Hankkeen tavoitteena on norsujen koulutus- ja käsittelymenetelmien muuttaminen vähitellen eläinystävällisiksi koko Nepalissa ja luoda samalla toimintamalli, jota voisi toistaa myös muissa Aasian maissa. Osa tavoitteesta on jo saavutettu hankkeen ensimmäisten kolmen vuoden aikana: pahimmat koulutusvaiheeseen sisältyvät eläinrääkkäyksen muodot ovat jo kadonneet kaikista Nepalin norsunkoulutuskeskuksista.

Pitkän tähtäimen tavoitteisiin sisältyy myös norsuja eläinrääkkäykseltä suojaavan lainsäädännön aikaansaaminen.

Hankkeen rahoittajina 2006–2008 olivat WWF Suomi, WWF Nepal ja Maailman eläinsuojeluliitto WSPA (World Society for the Protection of Animals). WWF Suomen osuus rahoituksesta koostui suurimmaksi osaksi Suomen ulkoministeriön myöntämistä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista.

Kolmivuotiskaudella 2009–2011 hankkeen suurimpina rahoittajina ovat WWF Suomi, WWF Nepal ja WEPA (Working Elephant Programme of Asia). WEPA on Suomesta käsin johdettu järjestö, joka perustettiin turvaamaan hankkeen jatkuvuus Nepalissa sen jälkeen, kun WWF Suomen osuus päättyy vuoden 2011 lopussa.

Lisätietoja hankkeesta:

  • Hankkeen nettisivut
  • Hankkeen koordinaattori Helena Telkänranta, puh. 050 – 544 5840, helena(at)telkanranta.com

Kuva- ja videopyynnöt:

Helena Telkänranta, 050 – 544 5840