WWF ja MTK etsivät Suomen ja koko Itämeren alueen ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa

WWF Suomi ja MTK käynnistävät kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän maataloustuottajan löytämiseksi. Palkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

Kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) kilpailua, jolla pyritään löytämään koko Itämeren alueen ympäristöystävällisin maataloustuottaja.

Kilpailussa valitaan koko Itämeren alueen voittaja yhdeksän kansallisen ehdokkaan joukosta, jotka edustavat kutakin Itämeren alueen maata. Kilpailun lopuksi järjestetään konferenssi, johon kutsutaan nämä yhdeksän loppukilpailuehdokasta keskustelemaan keinoista, joilla edistetään ympäristömyönteistä viljelyä Itämeren alueella.

Koko kilpailun voittaja saa 10000 euron palkinnon. Kunkin kansallisen kilpailun voittaja saa todistuksen, ilmaisen matkan konferenssiin sekä nimellisen 500 euron rahapalkinnon. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla.

“Olemme yrittäneet välittää tietoa siitä, että liiallinen ravinnevaluma Itämereen johtuu suuressa määrin nykyisestä maatalouspolitiikasta eikä maataloudesta sinänsä, mutta viljelijät ovat kuitenkin joutuneet negatiivisen huomion kohteeksi”, toteaa WWF Suomen vt. pääsihteeri, suojelujohtaja Jari Luukkonen. “Haluamme tällä palkinnolla osoittaa tukemme maataloussektorille ja samalla kertoa hyvistä esimerkkitapauksista eri puolilla aluetta”.

”Viljelijöiltä ei puutu halua eikä syitä osallistua vesien ja Itämeren suojeluun. Heiltä puuttuvat ainoastaan tepsivät keinot. On myös muistettava, että vesiensuojelun lisäksi viljelijän ympäristötyöhön kuuluu muun muassa lisätä luonnon monimuotoisuutta ja edistää perinnebiotoppien säilymistä”, toteaa ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko MTK:sta.

WWF ottaa parhaillaan vastaan kilpailuhakemuksia yksittäisiltä viljelijöiltä, maanviljelyjärjestöiltä ja muilta asianosaisilta. Viljelijöiden toivotaan ilmoittautuvan itse, tai heitä voivat ehdottaa kilpailuun kunkin maan viljelijäjärjestöt. Palkintoperusteet ja hakemuslomakkeet ovat saatavissa WWF:n ja MTK:n verkkosivuilta osoitteista www.wwf.fi/viljelijapalkinto ja www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/fi_FI/viljelijapalkinto. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.8.2009.

Kansallisten kilpailujen voittajat julkistetaan syksyllä ja alueellisen palkinnon saaja marraskuussa 2009. WWF esittelee verkkosivuillaan ja tiedotteessa kilpailun voittaneiden viljelijöiden parhaita käytäntöjä ja kestävän maatalouden merkitystä Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisussa.

WWF:n Baltic Ecoregion Programme -hankkeessa on tehty ahkerasti työtä vuodesta 2007 lähtien rehevöitymisongelmien parissa kaikissa Itämeren maissa. Erityisesti on selvitetty maatalouden vaikutusta Itämeren tilaan ja etsitty ratkaisuja asiaan. WWF:n tavoite on pienentää rehevöitymisen aiheuttamaa uhkaa Itämeren luonnon monimuotoisuudelle. Siksi WWF pyrkii edistämään ympäristömyönteisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä Itämereen.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040550 3854, sampsa.vilhunen (at) wwf.fi

ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, MTK, 0400 291066, johanna.ikavalko (at) mtk.fi

www.wwf.fi/viljelijapalkinto

www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/fi_FI/viljelijapalkinto

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

MTK on osaavan maaseudun etujärjestö. MTK:ssa on yli 155 000 jäsentä, maanviljelijöitä, metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä. Ympäristö- ja maapoliittisissa asioissa MTK toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävään maatalouteen kuuluu luonnon säilyttäminen uusiutumiskykyisenä ja tuottavana tuleville sukupolville. MTK:n mielestä taloudellisesti kannattava maatalous antaa viljelijälle parhaiten mahdollisuuden huolehtia ympäristöstään.