WWF Suomi palkitsi Nelonen Median

WWF Suomi on myöntänyt vuotuisen tunnustuspalkintonsa Nelonen Median Operaatio Maa -ohjelmasarjalle ja siihen liittyvälle varainkeruukampanjalle. Kampanjassa kerättiin yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä yhteensä yli 230 000 euroa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja Itämeren suojeluun.

”Nelonen Media esitti rohkeasti ensimmäisenä uuden genren ohjelmasarjan, jossa kolme tunnetuista henkilöistä koostunutta tiimiä teki töitä ja keräsi varoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Itämeren tilan parantamiseksi. Viihteellisen ohjelman ohessa puhuttiin syvällistä asiaa ja lisättiin kansalaisten tietoisuutta näistä tärkeistä ympäristökysymyksistä”, WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtaja, ministeri, kansanedustaja Pertti Salolainen perusteli valintaa.

”Olemme ylpeitä sekä tästä palkinnosta että koko Operaatio Maa -projektista. Se osoitti, että tärkeistä ja vaikeistakin ympäristöongelmiin liittyvistä asioista voi mediassa puhua myös suurta yleisöä kiinnostavasti, huumorilla ja positiivisesti. Erityisen ylpeitä olemme Operaatio Maan online-konseptista, joka kehitettiin Nelonen Median sisällä. Operaatio Maa näytti Nelonen Median eri kanavien voiman, se oli voimakkaasti läsnä kaikissa eri jakeluteissämme”, kertoo Nelonen Median sisältöjohtaja Pirjo Airaksinen.

Operaatio Maan avustettavat kohteet olivat WWF Suomen kosteikkoprojekti, paikallisen Mad Eole -järjestön tuulivoimaprojekti Madagaskarilla sekä WWF Nepalin biokaasu-uuniprojekti Nepalissa.

Eniten rahaa, yli 120 000 euroa, keräsi Itämeren tilaa parantavien maatalouskosteikkojen rakentaminen. Tähän mennessä rahoilla on jo rakennettu kymmenen kosteikkoa. Tänä kesänä keräysvaroilla rahoitetaan vielä ainakin neljän kosteikon rakentaminen. Varoja on käytetty myös viljelijöiden neuvontaan ja uusien kohteiden etsintään.

Myös tuulivoimalan rakennustyöt ovat käynnissä Madagaskarilla Ivonovan kylässä ja toteuttajien tavoitteena on, että sähköt ovat käytössä lokakuussa. Nepalissa on niin ikään rakennettu jo kymmeniä kotitalouksille energiaa tuottavia biokaasuyksiköitä. WWF Nepalin tavoitteena on yhteensä 90 biokaasuyksikön rakentaminen. Operaatio Maa päättyi maaliskuussa.

Operaatio Maan tiimit olivat Erja Häkkinen ja Martti Syrjä (Madagaskar), Jyrki69 ja Jussi69 (kosteikot) sekä Duudsonien Jukka ja Jarppi (Nepal).

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi, 050 3671 888
sisältöjohtaja Pirjo Airaksinen, Nelonen Media, 0400 303 043

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi