WWF:n talkooleiriläiset kunnostavat dyynejä ja ketoja Hankoniemen Tvärminnessä

WWF:n tämän kesän ensimmäinen pitkä talkooleiri on parhaillaan käynnissä Hankoniemen Tvärminnessä. Vapaaehtoiset elvyttävät viikon kestävällä leirillä alueen dyyni- ja ketoalueita ja raivaavat elintilaa harvinaisille lajeille.

Tvärminnen kylän tuntumassa on laaja ja Suomen oloissa harvinainen dyyni- ja ketoalue. Monipuolinen kulttuurivaikutus sekä hiekkainen ja kalkkinen maaperä ovat luoneet edellytykset rikkaalle eliölajistolle. Alueella viihtyvät esimerkiksi kämmekät ja joukko harvinaisia hyönteisiä, kuten hietapussikoi (Coleophora caelibipennella) ja hietikkonatalude (Phimodera humeralis). Ainutlaatuista lajistoa uhkaavat alueen umpeenkasvu ja rehevöityminen.

Parhaillaan menossa olevalla WWF:n talkooleirillä parinkymmenen vapaaehtoisen joukko raivaa elintilaa harvinaisille lajeille poistamalla puita, pensaita ja muuta kasvillisuutta. Hiekkamaata kuoritaan näkyviin esimerkiksi maanpintaa polttamalla. Yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Hangon kaupungin kanssa järjestettävä leiri alkoi perjantaina 5. kesäkuuta ja päättyy torstaina 11. kesäkuuta.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n pitkiä talkooleirejä järjestetään Tvärminnen lisäksi Hallonnäsissä Iniössä (27.6.–4.7.), Tammisaaren kansallispuistossa (11.–19.7.) ja Liminganlahdella (25.7.–2.8.).

Lisätietoja:
leirin vetäjä, tarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ympäristökeskus, 040 517 3434

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

WWF:s talkolägerdeltagare röjer sanddyner och ängsmarker i Tvärminne i Hangö

Sommarens första långa WWF-talkoläger pågår nu i Tvärminne i Hangö. Frivilliga röjer livsrum för sällsynta arter på sanddyner och ängsmarker. Lägret pågår en vecka.

Tvärminne by präglas av för finska förhållanden sällsynta sanddyner och ängsmarker. En mångsidig kulturpåverkan och sandig och kalkrik jordmån har möjliggjort en rik flora och fauna. Här trivs till exempel orkidéväxter och sällsynta insekter så som kilstreckad hedblomstersäckmal (Coleophora caelibipennella) och sandsvingellus (Phimodera humeralis). Dessa unika arter hotas av att markerna växer igen och övergöds.

Ett tjugotal frivilliga röjer livsrum för de sällsynta arterna genom att ta bort träd, buskar och annan vegetation. Att bränna jordytan är ett sätt att få fram sandmarken. Lägret började fredagen den 5 juni och slutar torsdagen den 11 juni. Lägret ordnas i samarbete med Nylands miljöcentral och Hangö stad.

WWF har arrangerat talkoläger sedan år 1977 runtom i Finland och i närområden utomlands. Varje sommar erbjuds ett hundratal frivilliga en möjlighet att delta i talkoläger där de lär sig om praktiskt naturskyddsarbete. Åldersgränsen är 18 år. Arbetet börjar klockan åtta på morgonen och slutar klockan fem på eftermiddagen. Deltagarna får kost och logi, men bekostar själv resorna till och från området.

Denna sommar ordnar WWF andra långa talkoläger på Hallonnäs i Iniö (27.6–4.7), i Ekenäs nationalpark (11–19.7) och i Limingoviken (25.7–2.8).

Mer information:
Lägerchef Kirsi Hellas, Nylands miljöcentral, 040 517 3434

WWF Finland är en del av det internationella WWF-nätverket som arbetar för att rädda världens mest unika naturhelheter och de mest hotade arterna. WWF:s mål är en jord där mänskligheten lever i harmoni med naturen. Donationer från vanliga människor möjliggör WWF:s arbete. Om Du vill få mer information om hur Du kan understöda WWF, skicka e-post till [email protected].