Merikotkilla tänä kesänä ennätykselliset 349 poikasta

Suomen merikotkakanta vahvistuu entisestään. WWF:n merikotkatyöryhmän laskentojen mukaan merikotkat ovat saaneet tänä kesänä ennätykselliset 349 poikasta. Edellinen ennätys oli viime vuoden 263 poikasta.

WWF:n merikotkatyöryhmän keräämien tietojen mukaan merikotkat ovat saaneet tänä vuonna 349 poikasta. Poikasmäärä on suurin koko 1970-luvulla alkaneen suojelutyön aikana. Viime vuonna poikasia varttui 263. Useimmissa pesissä oli 1–2 poikasta, mutta lähes kymmenessä pesässä oli kolme poikasta.

Juuri päättyneissä laskennoissa löydettiin 327 asuttua pesää (289 vuonna 2008). Samalla kun asuttujen pesien määrä on noussut, on myös epäonnistuneiden pesintöjen määrä kasvanut. Tämän vuoden pesistä onnistuneita oli runsaat 230 (169 vuonna 2008), loput satakunta olivat eri syistä epäonnistuneita. Lisäksi joukko pesiä on vuosittain kateissa.

Merikotkatyöryhmän yksi päämäärä on jo pitkän aikaa ollut lajin leviäminen sisämaahan. Keväällä saatiin uutinen tavoitteen toteutumisesta, kun Hämeessä todettiin ensimmäinen onnistunut pesintä. Satakunnassa sisämaan pesintöjä on jo useilta vuosilta. Niin ikään Pohjanmaalla on löydetty poikanen sisämaan pesältä noin 50 kilometrin päässä Pohjanlahden rannikolta. Merikotkat ovat tulossa myös pääkaupunkiseudulle saariston kautta. Ensimmäinen pesinnän yritys, joskin vielä epäonnistunut, todettiin tänä keväänä Helsingin edustalla puolustusvoimien hallitsemalla saarella.

Merikotkan poikasten ravinto on aluksi kalaa, myöhemmin lisäksi myös lokin poikasia ja erilaisia vesilintuja. Jotkut merikotkat ovat pesineet merimetsoyhdyskuntien läheisyydessä ja verottaneet niiden poikasia Saaristomerellä. Merikotkien talviruokinta on lopetettu suojelukeinona jo vuosia sitten, eikä merikotkatyöryhmä pidä ruokintaa enää suotavana muuta kuin pienimuotoisesti lyhyinä tutkimusjaksoina.

Merikotka aikuistuu noin viidessä vuodessa ja alkaa pesiä. Vanhimmat rengastetut merikotkat ovat yli 25-vuotiaita. WWF Suomen merikotkatyöryhmä on toiminut vuodesta 1973 alkaen, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Työ jatkuu edelleen yhä haasteellisempana ja monipuolisempana.

Merikotkien pesintä Suomessa vuonna 2009

Pesintäalue

Asuttuja reviirejä

Onnistuneita pesintöjä

Poikasia (kpl)

Uusimaa

17

13

24

Varsinais-Suomi

91

54

91

Ahvenanmaa

103

56

96

Satakunta

16

11

21

Häme

1

1

2

Pohjois-Karjala

1

0

0

Merenkurkku

59

40

71

Oulun ja Lapin läänit

39

29

44

Yhteensä

327

234

349

Lisätietoja:

Ahvenanmaa ja Uusimaa: Hannu Ekblom, 040 765 3602
Oulun ja Lapin läänit: Tuomo Ollila, 0400 241 448
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, 0400 881349
Satakunta: Seppo Keränen, 0400 151353
Varsinais-Suomi: Sami Lyytinen, 040558 6097 ja Jouko Högmander, 0400 826440

Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, 0400 876469

Aiempien vuosien poikaslaskentojen tulokset

Kuvapyynnöt:

tiedottaja Kaisa Räsänen, WWF Suomi, (09) 7740 1040, [email protected]

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi