WWF:n vapaaehtoisen suojeluohjelman piirissä jo yli 1000 hehtaaria metsää

WWF:n Perintömetsäohjelma on pyörinyt menestyksekkäästi jo 10 vuotta. Tänä aikana on perustettu jo 101 perintömetsää ympäri Suomea. Perintömetsien yhteenlaskettu pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, mikä ylittää epävirallisen kansallispuiston rajan.

Perintömetsiä ovat perustaneet erityisesti yksityiset metsänomistajat, kuten perheet, mutta myös kunnat, seurakunnat ja yritykset. Kohteiden suuruus vaihtelee aina puolesta hehtaarista 160 hehtaariin.

Perintömetsäohjelman tavoitteena on täydentää koko Suomen metsien suojelua, ja sen toivotaan edistävän erityisesti Etelä-Suomenmetsien suojelua. Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen. Perintömetsäohjelman periaatteena on, että metsänomistaja voi säästää rakkaimman palan metsäänsä tai muuta luontokohdetta koskemattomana tuleville sukupolville. Ohjelman suojelukriteerit ovat joustavat, sillä Perintömetsäkohteen arvo voi perustua esimerkiksi sen kauneuteen, tunnearvoihin tai rikkaaseen luontoon. Yhteistä kaikilla Perintömetsän omistajilla on halu säilyttää itselle tärkeä luontokohde samankaltaisena jälkipolville.

Useat metsätalouteen keskittyvät metsänomistajatkin ovat suojelleet yksittäisiä arvokkaaksi kokemiaan kohteita. Perintömetsäohjelmalla on saatu kustannustehokkaasti suojeltua luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäkohteita, jotka muuten olisivat jääneet joko tiedonpuutteen tai tiukan kriteeristön tulkinnan vuoksi virallisen suojelun ulkopuolelle.

WWF:n Perintömetsäohjelman tukijoina toimivat metsäteollisuusyritykset Stora Enso ja UPM sekä Lapsi- ja Luontosäätiö.

Lisätietoja:
WWF, metsänhoitaja Maija Kaukonen, 0400 422 659, [email protected]