Satelliittiseuranta paljastaa merikotkien liikkeet

WWF seuraa syksyn ja talven aikana neljää nuorta merikotkaa, joille on asennettu satelliittilähettimet. Seurannalla saadaan uutta tietoa siitä, kuinka lähellä jo toimivia ja suunniteltuja tuulivoimaloita linnut liikkuvat. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun arvioidaan uusien tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia.

WWF seuraa tulevan talven aikana erityisen tarkasti merikotkien liikkeitä. WWF:n merikotkatyöryhmän asiantuntijat asensivat kesän aikana satelliittilähettimet neljälle merikotkan poikaselle Merenkurkun alueella. Satelliittiseurannalla saadaan tietoa siitä, kuinka lähellä jo toimivia ja suunniteltuja tuulivoimaloita linnut liikkuvat synnyinseudullaan ja myöhemmin muuttomatkoillaan.

Suomen rannikoille ja saaristoon on suunnitteilla kymmeniä uusia tuulivoimapuistoja. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tietoja siitä, miten hyvin merikotkat selviytyvät niiden reviireille tulevista tuulimyllyistä. Tiedot ovat tarpeellisia, kun selvitetään uusien merenrannikon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia. Merikotka on muun muassa Norjassa saatujen kokemusten mukaan erityisen haavoittuvainen väärin sijoitetulle tuulivoimalle.

Merenkurkun Raippaluotoon on suunnitteilla suuri tuulivoimapuisto, joka sijaitsee perinteisillä merikotkien ydinpesimäalueilla ja UNESCOn maailmanperintöalueen tuntumassa. ”WWF:n mielestä tuulivoima on hyvin tärkeä tulevaisuuden energiavaihtoehto, mutta sen rakentaminen ei saa vaarantaa merkittäviä luonnonarvoja eikä aiheuttaa riskejä uhanalaisille lajeille”, toteaa WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Merikotkat viihtyvät usein alueilla, jotka ovat suotuisia myös tuulivoimalle. Tuulivoimalat ja merikotkat ovat kuitenkin huono yhdistelmä, sillä linnut eivät lentäessään välttämättä osaa väistää nopeasti liikkuvia lapoja. Tähän mennessä yksi seuratuista kotkista on oleillut Raippaluotoon suunnitellun tuulivoimapuiston alueella.

Merikotkien satelliittiseuranta on Suomessa ainutlaatuinen; nuorten merikotkien liikkumisesta ei ole aiemmin saatu tarkkoja tietoja. ”Poikaset laajentavat elinpiiriään vähitellen, mutta pysyttelevät vielä syyskuun puolivälissäkin aivan pesiensä tuntumassa ja emojensa valvonnassa. Pisimmälle poikennut lintu on käynyt runsaan kymmenen kilometrin päässä pesästään”, kertoo professori Pertti Saurola WWF:n merikotkatyöryhmästä.

WWF toivoo, että seurantalaitteita voidaan jatkossa asentaa useammille kotkille, jotta niiden liikkeistä saadaan mahdollisimman monipuolista tietoa. Nyt käynnissä oleva satelliittiseuranta on pilottihanke, jolla testataan menetelmiä ja saadaan tietoa erityisesti Raippaluodon suunnitellun tuulipuiston merkityksestä nuorille merikotkille.

Merikotkien liikkeistä saadaan paikannuksia muutaman päivän välein. Kotkien liikkeitä voi seurata WWF:n verkkosivuilla ensi viikolla aukeavassa blogissa. Satelliittiseuranta toteutetaan yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Lisätietoja:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020, [email protected]
merikotkatyöryhmän sihteeri Ismo Nuuja, WWF Suomi, 0400 876 469

Merikotka-tietoa WWF:n verkkosivuilla

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.