WWF: Ulkoministeriön linjaukset tuovat selkeyttä kehitysyhteistyöhön

Suomen ulkoasiainministeriö julkistaa tänään kehityspoliittisen ympäristö- ja metsälinjauksen sekä Suomen vesialan kansainvälisen strategian. WWF:n mielestä linjaukset tuovat kaivattua selkeyttä kehitysyhteistyöhön, erityisesti ympäristön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

WWF:n mielestä ulkoasiainministeriön tuoreet linjaukset auttavat eri toimijoita ymmärtämään paremmin Suomen kehityspolitiikan tavoitteita. Linjaukset myös antavat suuntaa kehitysyhteistyön käytännön työlle. Tänään julkistettavien linjausten tehtävänä on täydentää ja täsmentää osaltaan Suomen kehityspoliittista ohjelmaa, joka valmistui vuoden 2007 loppupuolella.

”Kehityspoliittista ohjelmaa kritisoitiin sen valmistumisen aikoihin yleisluontoisuudesta ja konkretian puutteesta. Nämä linjaukset tuovat selkeyttä erityisesti ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön merkitykseen kehitystyössä. Ne ovat tällä hetkellä Suomen kehityspolitiikan kulmakiviä”, sanoo WWF Suomen kehitysyhteistyöasiantuntija Sami Tornikoski.

Metsälinjaus menee pitkälle kuvatessaan jo sangen yksityiskohtaisesti metsäsektorin ohjelmien yksityiskohtia pääkumppanimaissa. ”Linjauksen sisältö on pääsääntöisesti erittäin hyvä. Esimerkiksi yhteisöjen merkittävä rooli ja hyvän hallinnon kehittäminen kestävän metsien käytön edistämiseksi ovat myös WWF:n kannalta tärkeitä. Metsälinjauksessa luonnon monimuotoisuuden merkitys köyhyyden vähentämisessä ja Suomen panostus aiheeseen olisivat kuitenkin voineet olla vahvemmin esillä.”

Ympäristölinjauksen valmistumista on odoteltu jo jonkin aikaa. WWF:n mielestä linjauksen keskeisin sisältö on se, että ympäristöasiat ja luonnontaloudellisesti kestävä kehitys ovat avainasemassa köyhyyden poistamisessa ja ne vaativat selkeitä panostuksia. Teemat tulee myös nivoa osaksi kaikkea muutakin työtä – sekä Suomen tekemässä kehitysyhteistyössä että kehitysmaiden omissa ponnisteluissa köyhyyden poistamiseksi.

”Toivottavasti jatkossa tehdään linjauksien ohjeistamana enemmän työtä ja laajemmalla rintamalla kestävien luonnonvarojen käytön ja ympäristön tilan edistämiseksi.”

WWF Suomi tekee työtä useissa kehitysmaissa ulkoasiainministeriön tukemana. Työ keskittyy pääasiassa köyhyyden vähentämiseen kestävän luonnonvarojen käytön avulla, sekä maailman arvokkaimpien luontokohteiden säilyttämiseen.

Lisätietoja:
kehitysyhteistyöasiantuntija Sami Tornikoski, WWF Suomi, 040 5334 399, [email protected]

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi