EU:n ministerit epäonnistuivat sopimaan tiukasta laittoman puukaupan kieltävästä laista

Eurooppalaiset maatalousministerit epäonnistuivat tänään yrityksessä luoda tiukat säännöt, joilla estää laittomasti hakatun puun kauppa Euroopan Unionissa.

”On pettymys nähdä, että poliitikot korostavat laittoman puukaupan kitkemisen tärkeyttä, mutta eivät kuitenkaan pääse sopimukseen konkreettisista toimista, joilla puuttua yhteen tärkeimmistä maailmanlaajuisen metsäkadon aiheuttajaan”, sanoo Anke Schulmeister WWF:n European Policy Officesta. ”On huolestuttava signaali, että samat EU-maat, jotka parhaillaan keskustelevat metsien tärkeästä roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa, eivät kykene tekemään ratkaisevia päätöksiä laittomien metsätuhojen estämiseksi.”

Metsäkato aiheuttaa 15 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja maksaa kahdesta viiteen miljardiin dollaria vuodessa. WWF toivookin Espanjan varmistavan puheenjohtajakaudellaan, että vahvoista lainsäädännöllisistä työkaluista sovitaan Euroopan Parlamentissa ja Maatalousministerien kokouksessa kesäkuussa 2010. Näin laitonta puukauppaa saataisiin kitkettyä ja turvattua arvokas metsäluonto maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa:

WWF Suomi, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, [email protected]
WWF European Policy Office, Anke Schulmeister, Forest Policy Officer, +32 (0) 2 740 09 22, [email protected]
WWF European Policy Office, Stefania Campogianni, Press Officer, +32 (0) 2 743 88 15, [email protected]

Lisätietoa toimittajille
– Maalis- tai syyskuussa 2010 alkaa EU:n puulain toinen kuuleminen. Uuden puulain odotetaan tulevan voimaan 2012–2013.
– WWF arvioi, että 16–19 prosenttia Euroopan Unionin alueelle tuodusta puusta oli laitonta vuonna 2006. Tämä tarkoittaa 26,5–31 miljoonaa kuutiometriä puuta.
– Laittomat hakkuut (tai laiton puunkorjuu) on laaja käsite, joka käsittää metsän hakkuun, puun kuljetuksen, viennin, tuonnin ja kaupan silloin, kun toimet on tehty kansallisen lainsäädännön vastaisesti.
– Metsänhakkuu on laiton esimerkiksi silloin, kun: hakkuu tehdään luonnonsuojelualueella, puustoa hakataan ilman hakkuulupaa, hakkuut on tehty lainvastaisesti, hakkuumäärä ylittää sovitut rajat tai, metsistä kaadetaan rauhoitettuja tai uhanalaisia puulajeja.
– Suomalainen puutuotteiden ostaja voi varmistaa tuotteen vastuullisuuden valitsemalla FSC-sertifioituja ja merkittyjä tuotteita.
– WWF Suomen Puuopas www.wwf.fi/puuopas
– Laittomat hakkuut eivät rajoitu vain tropiikkiin, vaan ne ovat suuri ongelma esimerkiksi Venäjällä ja Baltian maissa.
– Lisätietoa www.panda.org/eu