WWF kutsuu maanomistajia mukaan kosteikkohankkeeseen!

Tiistaina 2.2. vietetään kansainvälistä kosteikkopäivää, jonka puitteissa halutaan muistuttaa luonnonkosteikkojen merkityksestä myös ilmastonmuutoksen kiihtymisestä johtuvien vaikutusten hillitsemisessä. Kosteikot ovat uhanalaisia luonnon aarreaittoja ja niiden säilyttäminen on monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi välttämätöntä.

Onko lähialueellasi sopivia kosteikkokohteita? Kiinnostaako maatalouskosteikkojen perustaminen? Leader-rahoitteinen ”Lahdelta latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja Perniönjoella” -hanke on kohdistettu ennen kaikkea Salon seudulle: Kiikalan, Perniön, Perttelin, Muurlan, Kiskon ja Suomusjärven alueen maanomistajille ja järvien suojeluyhdistysten edustajille.

Mitä hanke tarjoaa maanomistajalle?

WWF Suomi tarjoaa maanomistajille monipuolisesti apua kosteikkojen perustamisessa. ”Meiltä voi kysyä vinkkejä toimivan kosteikon perustamiseen, mutta olemme myös valmiita auttamaan maanomistajia kokonaisvaltaisemmin tekemällä kosteikkosuunnitelmat ja paperit kosteikkotuen hakemiseksi veloituksetta”, WWF Suomen kosteikkoasiantuntija Elina Erkkilä sanoo. Hankkeessa järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja retkiä kosteikoille. Tilaisuuksista ilmoitetaan alueen lehdissä kevään edetessä. Lisäksi hankkeen puitteissa laaditaan havainnollistava kosteikkoesite sekä informatiiviset internet-sivut.

Kosteikkojen perustamiseen tarkoitettu tuki kolminkertaistuu!

Ajankohta on oiva kosteikkojen perustamiselle: kosteikkojen perustamiseen tarkoitettu ei-tuotannollinen investointituki kolminkertaistuu edellisvuodesta. WWF:n aktiivisesti ajama tuki nousee 4000 eurosta 11500 euroon ja pienemmissä kohteissa voi hakea suoraan kiinteää summaa. ”Myös yhdistysten on mahdollista hakea tukea kosteikkojen perustamiseen ja kannustammekin niitä nyt käyttämään tätä mahdollisuutta; vaarana nimittäin on, että se tiputetaan pois jos yhdistykset eivät tukea hyödynnä.” Erkkilä toteaa ja jatkaa ”Maanomistajat ovat kuitenkin se taho, jonka ansiosta ja avulla kosteikkotyötä voidaan tehdä.”

Monivaikutteiset kosteikot

Tiistaina 2.2. vietetään kansainvälistä kosteikkopäivää, jonka puitteissa halutaan muistuttaa luonnonkosteikkojen merkityksestä myös ilmastonmuutoksen kiihtymisestä johtuvien vaikutusten hillitsemisessä. Kosteikot ovat uhanalaisia luonnon aarreaittoja ja niiden säilyttäminen on monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi välttämätöntä.

Suomen maatalousympäristöön palautettavat kosteikot saattavat olla kuin miniatyyrejä maailman laaja-alaisista luonnonkosteikoista. Niiden merkitystä ei kuitenkaan kannata vähätellä: kosteikot pidättävät ravinteita, tasaavat tulvia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elin-, saalistus- ja lisääntymisympäristön lajeille, joiden elinalueet jäävät muun muassa tehostuneen ja yksipuolistuneen maatalouden jalkoihin.

Lahdelta latvoille -hanke on osa WWF Suomen kosteikkotyötä ja monipuolista työtä Itämeren suojelun edistämiseksi. Hankkeen rahoitus koostuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä WWF:n rahoituksesta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU-osarahoitteinen. Kansallisia rahoittajia ovat Uudenmaan ELY-Keskus sekä Toimintaryhmä Ykkösakseli.

WWF on perustanut muun kosteikkotyönsä puitteissa esimerkkikosteikkoja ympäri etelärannikkoa ja myös Lahdelta latvoille – hankkeen toimialueelle. Kohteiden on tarkoitus parantaa paikallista veden laatua ja lisätä alueiden monimuotoisuutta ja maisema-arvoja, mutta lisäksi niiden tärkeä tehtävä on toimia myös opetus- neuvonta ja tutkimuskäytössä.

Lisätietoja:

Kosteikkoasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, puh. 050 522 4540

WWF Suomella on runsaasti valokuvia WWF:n suunnittelemista ja perustamista kosteikoista. Kuvapyynnöt: tiedottaja Laura Rahka, WWF Suomi, puh. 040 840 8500

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta.Suomessa WWF työskentelee muun muassa suomalaisten metsien ja perinneympäristöjen hyväksi, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi sekä Itämeren pelastamiseksi. Tutustu WWF:n toimintaan: www.wwf.fi.

Leader-rahoitteinen ”Lahdelta Latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja Perniönjoella” -hanke on osa WWF:n kosteikkotyötä. Hankkeen rahoitus koostuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahasta sekä WWF:n rahoituksesta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU-osarahoitteinen, eli osa sen rahoituksesta tulee Euroopan Unionilta, osa kansallisista lähteistä. Kansallisista rahoituksista osa on julkista ja osa yksityistä. Kansallisia rahoittajia ovat Uudenmaan ELY-Keskus sekä Toimintaryhmä Ykkösakseli. Lisätietoa mm. www.maaseutu.fi -> Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013