WWF pahoittelee onnettomuutta

WWF Suomi pahoittelee Earth Hour -tunnin aikana Uudessakaupungissa sattunutta kuolemaan johtanutta onnettomuutta. WWF on tapahtumaa järjestettäessä luottanut kuntien, yritysten ja organisaatioiden omaan asiantuntemukseen ja harkintakykyyn siinä, mitä valoja sammutetaan. Kunnille, yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitetuissa Earth Hour -oppaissa on neuvottu valojen sammuttamisessa.

Earth Hour -oppaassa kuntia on neuvottu seuraavasti:

”Valitkaa yksi tai useampi näkyvällä paikalla sijaitseva kohde, jonka valot sammutatte tapahtumatunnin ajaksi. Kohde voi olla kunnan virastotalo, kirjasto, jäärata, urheiluhalli jne. Sammuttakaa mahdollisimman paljon valoja, jotta sammuttaminen on mahdollisimman näkyvä.”

”Turvallisuuden kannalta tärkeät valot voi luonnollisesti jättää päälle. Näitä ovat esim. porras- ja turvavalaistus sekä sellaisten julkisivujen valaistus, joita valvotaan turvakameroilla.”

Uudenkaupungin poliisi tutkii tapausta ja siihen johtaneita olosuhteita.

Earth Hour 2010 kuntaopas: http://www.wwf.fi/earthhour/wp-content/uploads/2010/01/Earth-Hour-2010-kuntakaupunkiopas.pdf

Lisätietoja:

Kampanjakoordinaattori Henna Rouhiainen, WWF Suomi, 040 539 8338, [email protected]

Tiedottaja Laura Rahka, WWF Suomi, 040 840 8500, [email protected]

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta.Suomessa WWF työskentelee muun muassa suomalaisten metsien ja perinneympäristöjen hyväksi, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi sekä Itämeren pelastamiseksi. Tutustu WWF:n toimintaan: www.wwf.fi.

***Se hela pressmeddelandet på svenska nedan***

WWF beklagar olyckan

WWF beklagar olyckan som ledde till döden i Nystad under Earth Hour -timmen på lördagen. WWF har litat på kommunernas, företagens och organisationernas expertis och omdöme i beslutet om vilka ljus som släcks. Kommuner, företag och andra organisaioner har haft tillgång till Earth Hour -guider med råd för släckningen.

I Earth Hour -guiden har kommunerna fått följande råd:

“Välj ett eller flera objekt som ligger på synliga ställen, där ni släcker belysningen under evenemangstimmen. Det kan vara fråga om kommunhuset, biblioteket, skridskoplanen, sporthallen osv. Släck så mycket belysning som möjligt, så att effekten blir kraftfull och synlig.”

”Belysning som är viktig för den allmänna säkerheten lönar det sig naturligtvis att låta vara på. Sådana objekt är till exempel trappuppgångar, säkerhetsbelysning samt sådana fasader som övervakas av säkerhetskameror.”

Polisen i Nystad utreder fallet och de förhållanden som ledde till olyckan.

Earth Hour 2010 -guiden för kommuner: http://www.wwf.fi/earthhour/wp-content/uploads/2010/02/Earth-Hour-2010-kommunguide.pdf

Mera information:

Kampanjkoordinator Henna Rouhiainen, WWF Finland, 040 539 8338, [email protected]

Informatör Laura Rahka, WWF Finland, 040 840 8500, [email protected]

WWF är en världsomspännande naturskyddsorganisation som inspirerar människor och samfund världen runt att arbeta för miljön. WWF:sdonatorer är med om att rädda världens mest unika naturhelheter och utrotningshotade arter. WWF verkar i över 100 länder tillsammans med människor för att rädda naturen. I Finland arbetar WWF bland annat med de finska skogarna och traditionella miljöerna, för att bromsa klimatförändringen och rädda Östersjön. Bekanta dig med WWF:s verksamhet: www.wwf.fi.