Ilmastohaasteet vaativat metsäteollisuudelta lisää vastuullisuutta etelän nopeakasvuisilla plantaaseilla

WWF:n tänään julkaiseman raportin mukaan kansainvälistyneet metsäteollisuusyhtiöt Stora Enso ja UPM ovat edenneet viimeisen kahden vuoden aikana askeleittain kohti vastuullisempaa toimintaa etelän nopeakasvuisilla plantaaseilla. Edistymisestä huolimatta plantaasiyhtiöiltä vaaditaan entistä läpinäkyvämpää toimintaa uusien globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, edessä.

Stora Enso ja UPM ovat kahden viimeisen vuo­den aikana edenneet askeleittain kohti vastuullisempaa tuotantoa. Tämä selviää WWF:n tänään julkaisemasta raportissa ”Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla. Kansainvälistyneen metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit”. Raportin mukaan edelleen on kuitenkin vaikea saada tietoa siitä, mistä yhtiöt ostavat markkinasellua ja kuinka vastuullisia yhtiöi­den kauppakumppanit ovat.

”On tärkeää, että etelässä toimivat plantaasiyhtiöt toimivat vastuullisesti ja osoittavat sellun ja paperin ympäristösuorituskyvyn entistä läpinäkyvämmin niin, että kuidun alkuperä, tuotannon hiilidioksidipäästöt, vesistövaikutukset ja kaatopaikkakuormitukset ovat avoimesti arvioitavissa”, WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen toteaa.

Suomalaiset metsäjätit ovat siirtämässä tuotantoaan Suomesta yhä enemmän Latinalaiseen Amerikkaan ja Kaakkois-Aasiaan, missä yritysvastuun kenttä on yhä laajempi. Luonnon monimuotoisuusarvojen sekä sosiaalisten näkökulmien rinnalle uudeksi haasteeksi on nousemassa ilmastonmuutos. Kansainväliset päästörajoitteet sekä bioenergiatavoitteet voivat johtaa uusien maa-alueiden valjastamiseen bioenergian tuotantoon ja hiilensidontaan. ”Plantaasiyhtiöiden tulee vastata uusiin haasteisiin. Yhtiöiden tulee varmistaa, että maanomistusoikeudet toteutuvat, bioenergialla saavutetaan todellisia päästövähennyksiä ja että plantaasituotanto ei uhkaa ruokaturvallisuutta.”

Nyt julkaistussa WWF:n raportissa esitetään suosituksia siihen, kuinka yritykset voivat toimia vastuullisesti myös uusien haasteiden edessä.

Lisätietoja:
metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi, 0400 422659
ohjelmapäällikkö Sampsa Kiianmaa, WWF Suomi, 050 542 7017 (bioenergia)

Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla. Kansainvälistyneen metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit -raportti (pdf-tiedosto)

http://www.wwf.fi/plantaasit

Taustatietoa toimittajille:

– Nopeakasvuisia, tehokkaasti hoidettuja puuplantaaseja arvellaan olevan maailmassa noin 25 miljoonaa hehtaaria. Suurin osa nopeakasvuisista plantaaseista sijaitsee Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa Suomalaiset metsäyhtiöt saavat nopeakasvuisilta puuplantaaseilta erityisesti sellun raaka-ainetta. Nopeakasvuiset puuviljelmät sijoittuvat maantieteellisesti osittain alueille, joilla on maailmanlaajuisesti erityisen merkittäviä luonnon monimuotoisuusarvoja. Lisäksi puuviljelmiin ja niiden yhteydessä toimiviin tuotantolaitoksiin liittyy monissa maissa sosiaalisia epäkohtia, kuten maanomistuskiistoja ja työntekijöiden epäoikeudenmukaista kohtelua.

– Puuviljelmiä voidaan hyödyntää ilmastonmuutosta torjuttaessa. Nopeakasvuisilla puuplantaaseilla voidaan kasvattaa pienellä pinta-alalla tehokkaasti bioenergian raaka-aineeksi kelpaavaa biomassaa ja näin korvata fossiilisia polttoaineita, mikä saattaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Nopean kiertokulkunsa vuoksi nopeakasvuiset puuplantaasit ovat tehokkaita hiilen sitojia. Jotta plantaasien ilmastohyödyt voidaan maksimoida, tulee plantaasituotteen koko elinkaaren aikainen hiilitase arvioida ja epäsuorat vaikutukset huomioida.

– Stora Enso on suomalais-ruotsalainen maailmanlaajuinen metsäyhtiö, joka työllistää noin 29000 työntekijää yli 35 maassa. Yhtiön vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 13 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 7 miljoonaa kuutiota puutuotteita sekä jatkojalostettuja puutuotteita. Vuonna 2009 Stora Enson liikevaihto ylsi noin 9 miljardiin euroon. Yhtiöllä on nopeakasvuisia puuplantaaseja Brasiliassa, Uruguayssa, Kiinassa, Thaimaassa ja Laosissa.

– UPM on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusyrityksistä. UPM:llä on tuotantolaitoksia 15 maassa ja yhtiön palveluksessa on noin 23 000 henkilöä. Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto ylsi vajaaseen 8 miljardiin euroon. UPM:llä on nopeakasvuisia puuviljelmiä Uruguayssa.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.