Ympäristökuiskaaja tekee maatalouden parhaat ympäristökäytännöt tutuksi

Viljelijöillä ja maatalousneuvojilla on ensi talvena mahdollisuus saada laajassa yhteistyössä suunniteltua koulutusta maatalouden parhaista ympäristökäytännöistä. MTK, Pro Agria ja WWF Suomi (Maailman luonnonsäätiö) käynnistävät yhteistyökumppaneidensa (Järki- ja TEHO-hankkeet, ELY-keskukset) kanssa kokeiluluonteisen Ympäristökuiskaaja-koulutushankkeen, joka on avoin kaikille kiinnostuneille viljelijöille.

”Käytännön maataloudessa on löydetty hyviä menetelmiä ympäristönhoidon tehokkuuden parantamiseksi, samoin useissa erillisissä tutkimus- ja pilotointihankkeissa. Parhaat käytännöt ja uudet menetelmät eivät kuitenkaan ole tavoittaneet viljelijöitä ja maatalouden ympäristöneuvojia niin laajasti kuin olisi tarpeen”, toteaa MTK:n ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko.

Esimerkiksi WWF:n ja MTK:n yhteistoimin toteutettavassa Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä –kilpailussa saadaan runsaasti ns. hiljaista, ei yleisesti tunnettua tietoa erilaisista hyvistä viljelykäytännöistä. Parhaillaan käynnissä olevan kilpailun koko Itämeren alueen voittaja vuonna 2009 oli suomalainen Vapolan tila Kalannista.

Ympäristökuiskaaja –koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä, eri puolilla Suomea järjestettävää tilaisuutta. Niiden aikana osanottajilla on muun muassa mahdollisuus kuulla korkeatasoisia asiantuntijaesitelmiä, tutustua käytännön esimerkkeihin hyvin toimivista, kustannustehokkaista vesiensuojelu- ja viljelytoimenpiteistä sekä saada tilakohtaista neuvontaa useilta asiantuntijoilta.

Ympäristön hoidon parantamisen lisäksi koulutus tähtää myös viljelijöiden ammattitaidon ja työn tuloksellisuuden parantamiseen.

”Joku voi ihmetellä, miksi luonnonsuojelujärjestö on kiinnostunut viljelijöiden kouluttamisesta. WWF: llä on kuitenkin erityistä osaamista maatalouden vesien suojelussa ja monimuotoisuuden lisäämisessä. Hyvä käytännön esimerkki toimivasta ympäristönsuojelusta on maatalouskosteikot. WWF on viime aikoina yhteistyössä maanomistajien kanssa suunnitellut ja rakentanut useita kosteikkoja, ja annamme myös laajemmin neuvontaa viljelijöille”, kertoo suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi.

Ympäristökuiskaaja-koulutusprojekti on suunniteltu työryhmässä, jossa ovat edustettuina MTK:n lisäksi WWF Suomi, ProAgria, Varsinais-Suomen ELY-keskus (TEHO-hanke) ja Baltic Sea Action Group (Järki-hanke).

Koulutusajat ja –paikat ovat Mikkeli 17-18.11. 2010, Kouvola 1.- 2.11. 2010, Jyväskylä 12.-13.1. 2011 Seinäjoki 19.-20.1.2011 ja Oulu 26.-27.1.2011. Hankkeelle avataan syksyllä nettisivut, joilta saa tietoa koulutuksen tarkemmasta sisällöstä ja aikatauluista.

Lisätietoja:

Ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, MTK, p. 040 029 1066, johanna.ikavalko(at)mtk.fi
Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, (kosteikot, maatalouden vesiensuojelu), p. 050 522 4540, elina.erkkila(at)wwf.fi

Järki-hanke

Järki on Elävä Itämeri -säätiön ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteishanke, joka alkoi tammikuussa 2009 ja jatkuu 5 vuotta. Järki-hankkeessa edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä – virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon ottaen.

TEHO-hanke

TEHO-hankkeessa (2008 – 2010) kehitetään ja toteutetaan käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä yhdessä viljelijöiden kanssa. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvaratsekä MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta.

WWF:n kosteikkotyö

WWF:n kosteikkotyö on osa Itämeren suojelemiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi tehtävää työtä. Työn tavoitteena on edistää kosteikkojen perustamista, vaikuttaa kosteikkojen perustamista ohjaavaan tukipolitiikkaan, rakentaa esimerkkikohteita ja lisätä tietoisuutta neuvonnan ja viestinnän avulla.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto