Onnellisen elämän tavoittelu tukee kestävää luonnonvarojen käyttöä

Maapallon luonnonvarat on huomenna käytetty tältä vuodelta loppuun. Olemme siis kuluttaneet vajaassa kahdeksassa kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Loppuvuoden kulutamme luonnonvaroja velaksi. Luonto ei kestä nykyistä elämäntapaamme, mutta onnellisuuden tavoittelu voisi palauttaa elämäntapamme kestävälle tasolle.

Maailman ylikulutuspäivä on tänä vuonna lauantai 21. elokuuta. Huomenna olemme käyttäneet sen määrän luonnonvaroja, jonka luonto pystyy vuodessa tuottamaan. Global Footprint Networkin laskema ylikulutuspäivä aikaistui kuukaudella: viime vuonna luonnonvarat kulutettiin loppuun 25. syyskuuta.

Luonnonvarat eivät ehdi uusiutua nykyisen elämäntapamme vaatimalla tahdilla. Kulutukseen perustuva elämä ei myöskään tuo onnea, vaan henkilökohtainen hyvinvointi syntyy muista asioista. WWF Suomen ja ajatushautomo Demos Helsingin keväällä julkaisema onnellisuuspoliittinen manifesti tarjoaa näkökulmia siihen, kuinka poliittiset päättäjät voisivat tukea ihmisten hyvinvointia ja näin kannustaa kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Materiaalisen hyvinvoinnin tavoittelun sijaan onnellinen elämä voi syntyä paremmasta vapaa-ajasta, merkityksellisistä paikoista, yhdessä tekemisen riemusta sekä ystävien, naapureiden ja perheen tuomasta voimasta. ”Jos tavoittelisimme pelkän talouskasvun sijaan aitoa hyvinvointia ja onnellisuutta, luonnonvarat riittäisivät koko vuodeksi. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin tavoittelu on erinomainen tapa pienentää omaa ekologista jalanjälkeä,” sanoo WWF Suomen ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa.

WWF julkaisee lokakuussa Living Planet -raportin, jossa tarkastellaan laajemmin luonnonvarojen käyttöä, sekä muun muassa eri valtioiden ekologista jalanjälkeä ja luonnon monimuotoisuuden tilaa.

Lisätietoa:
ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa, WWF Suomi, 050 542 7017, [email protected]

Onnellisuuspoliittinen manifesti

Tietoa maailman ylikulutuspäivästä (englanniksi)

Vuosi 2010 on YK:n kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden vuosi. WWF työskentelee sisukkaasti ja pitkäjänteisesti, jotta luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen voidaan pysäyttää, ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.