Tiikerit saamassa ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän suojelualueen

Jilin maakunta Kiinassa ja naapurissa sijaitseva Primorskin maakunta Japanin meren rannalla Venäjällä ovat virallisesti sopineet, että ne perustavat alueilleen ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän tiikereiden suojelualueen.

Suojelualueella halutaan juhlistaa Koillis-Kiinassa Hunchunin kaupungissa vietettävää, järjestyksessään toista amurintiikeri-festivaalia. WWF:n myötävaikutuksella syntynyt sopimus edesauttaa luonnonsuojeluviranomaisia viimeinkin luomaan rajat ylittävän suojelualueen maailman suurimman kissaeläimen kotiseuduille. Äärimmäisen uhanalaisen amurintiikerin kannan arvioidaan olevan vain noin 500 yksilön suuruinen.

“Uusi suojelualue tarjoaisi nykyistä laajemman ja terveemmän elinympäristön amurintiikereille ja muille vaarantuneille lajeille, kuten amurinleopardille, myskihärälle ja goraalille”, sanoo Yu Changhun, Jilin maakunnan metsäosaston suojeluosaston päällikkö.

“Sen lisäksi että ravintoketjun huipulla olevat tiikerit tulevat sopimuksen kautta paremmin suojelluiksi, myös metsät ja luonnon monimuotoisuus yleensäkin hyötyvät tästä sopimuksesta”, arvioi WWF Kiinan suojelujohtaja, tohtori Zhu Chunquan.

Osana sopimusta Jilin ja Primorskin maakunnat lisäävät tiedottamista amurintiikerin ja amurinleopardin suojelusta, luovat yhtenevät tiikereiden ja niiden saaliseläinten seurantajärjestelmät, tekevät ekologisia kartoituksia ja suunnittelevat yhteisen salametsästyksen vastaisen kampanjan Kiinan ja Venäjän rajalle.

Elinympäristöjen väheneminen ja niiden pirstoutuminen, salametsästys ja saaliseläinten puute ovat verottaneet amurintiikereitä. Amurintiikeri (jota joskus kutsutaan myös siperiantiikeriksi) on yksi jäljellä olevista kuudesta tiikerin alalajista. Se esiintyy pääasiassa Itä-Venäjällä, ja vähäisessä määrin Luoteis-Kiinassa. Jilin ja Heilongjiangin maakunnissa on ajoittain havaittu 20 eri tiikeriä.

“Sopimus vahvistaa merkittävästi amurintiikerin elinalueita Venäjällä ja Kiinassa. Koska molemmat valtiot ovat hyvin tärkeitä tiikerikannan elvyttämiselle, tulevaisuudessa syntyvä valtion rajat ylittävä suojelualue merkitsee isoa askelta eteenpäin WWF:n maailmanlaajuisissa tiikerikantojen suojeluponnisteluissa”, sanoo tohtori Sergei Aramilev, WWF Venäjän Amurin alueen luonnonsuojelukoordinaattori. Myös WWF Venäjä edesauttoi osaltaan suojelusopimuksen syntyä. ”Sopimuksen toimeenpanossa on vielä paljon työtä – mukaan lukien riittävien resurssien takaaminen – mutta tämä on joka tapauksessa merkittävä edistysaskel.”

Sopimus on uusi virstanpylväs kiinalaisen Tiikerin vuoden 2010 vietossa. WWF julkisti vuoden alussa ns. TX2-kampanjan, jolla pyritään tiikerien määrän kaksinkertaistamiseen seuraavaan Tiikerin vuoteen 2022 mennessä. Tiikerien suojelu -julkilausuma valmisteltiin Balilla Indonesiassa heinäkuussa. Siihen osallistuivat kaikki ne 13 maata, joissa vielä esiintyy tiikereitä, ja julkilausuma allekirjoitetaan Tiikerin vuoden päättävässä huippukokouksessa Pietarissa, Venäjällä. Julkilausumalla luodaan maailmanlaajuinen tiikereiden palauttamisohjelma, joka sisältää rajat ylittävää yhteistyötä kaikkien 13 ”tiikerivaltion” välillä.

Lisätiedot:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020, [email protected]

Ponnistelut tiikerien pelastamiseksi etenivät Balilla (WWF Suomen tiedote 14.7.2010)
Lisätietoa tiikereistä (englanninkielinen sivusto)