If ja WWF edistävät yhdessä paperitonta asiointia

WWF Suomi (Maailman luonnonsäätiö) ja vahinkovakuutusyhtiö If käynnistävät vuoden 2011 alusta yhteistyön, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustaa vakuutuskuluttajia paperittomaan asiointiin. Satoja Ifin kuluttaja-asiakkaita siirtyy joka kuukausi käyttämään paperitonta palvelua. Korvaushakemuksista jo yli puolet tehdään verkossa.

Verkkolaskun hiilijalanjälki on kolmannes paperilaskusta. Yhden verkkolaskun hiilijalanjälki on pienimmillään noin 150 grammaa kasvihuonepäästöjä, kun paperilaskun jättämä jälki on noin 450 grammaa. Hiilijalanjälki on laskettu Finanssialan Keskusliiton tuoreessa selvityksessä (www.fkl.fi).

”Sähköinen asiointi on yleistynyt vakuutusalalla tasaisesti, ja internet kasvaa palvelukanavista nopeimmin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Vakuutusyhtiöiden on pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin siten, että paperiton asiointi koetaan vaivattomuudessaan entistä houkuttelevammaksi. Ifissä kehitetään ensi vuonna merkittävästi sähköistä asiointia”, Ifin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Paula Salonen kertoo.

WWF:n ja Ifin tammikuussa 2011 alkavan yhteistyön tavoitteena on edistää ympäristövastuullista toimintaa koskien esimerkiksi energian säästöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä Ifissä. Sopimuksen myötä Ifistä tulee ensimmäinen vakuutusyhtiö Suomessa, joka sitoutuu yhteistyössä WWF:n kanssa ympäristövastuullisen toiminnan aktiiviseen kehittämiseen. Ifistä tulee myös yksi WWF:n pääyhteistyökumppaneista.

”Yhteistyö WWF:n kanssa on Ifille tärkeä askel edistäessämme ympäristövastuullisuutta Ifin omissa toiminnoissa. Samalla viestimme ympäristövastuusta edelleen asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Haluamme esimerkiksi ottaa käyttöön Green Office -ympäristöjärjestelmän toimistoissamme”, Paula Salonen sanoo.

”On hienoa että If edelläkävijänä tarjoaa ympäristötietoisille asiakkailleen mahdollisuuden toimia vakuutusasioita hoitaessaan vastuullisesti. Toivon, että näemme saman mittakaavan muutoksen vakuutusalan paperisten asiakirjojen käsittelyn vähenemisenä, jota olemme todistaneet Green Office -verkoston toimistojen toiminnassa. Kahden edellisen vuoden aikana Green Office -verkoston toimistoissa säästettiin yhteensä yli 20 miljoonaa A4-arkkia. Tämä on kaksi kilometriä korkea pino paperia”, WWF:n Green Office -päällikkö Helka Julkunen toteaa.

WWF-yhteistyön lisäksi If huolehtii monella muulla tavalla ympäristöstä. Ifissä on käytössä esimerkiksi 100 kohdan ympäristöohjelma, jolla parannetaan konkreettisesti ympäristövastuullista toimintaa niin yrityksen sisällä kuin yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa toimiessa. Vuoden 2009 alussa laaditun luettelon vaatimuksista 85 oli täytetty marraskuuhun 2010 mennessä.

Lisätietoja antavat:
Paula Salonen, henkilöasiakkaiden johtaja, If, 010 514 4280, [email protected]
Pasi Aho, johtaja, If, 010 514 4162, [email protected]
Green Office -päällikkö Helka Julkunen, WWF Suomi, 040 531 0555, [email protected]
Kati Malmelin, kehityspäällikkö, WWF Suomi, 040 500 5485, [email protected]

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 800 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.