WWF ja Väestöliitto käynnistivät yhteisen hankkeen Nepalissa

WWF ja Väestöliitto ovat käynnistäneet Nepalissa yhteisen hankkeen, jossa yhdistyvät kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Molemmilla järjestöillä on monen vuoden kokemus Nepalissa tehtävästä kehitysyhteistyöstä. Yhteistyöllä pyritään entistä vaikuttavampaan ja laaja-alaisempaan kehitysyhteistyöhön, jossa huomioidaan sekä ihmiset että luonto.

Olennainen osa WWF:n ja Väestöliiton kolmivuotista hanketta on köyhyyden vähentäminen, mikä edistää sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia. Nepalin Terain alueella asuu noin 6,7 miljoonaa ihmistä, ja alueella elävät ihmiset ansaitsevat keskimäärin yhden dollarin päivässä. Väestönkasvu ja köyhyys ovat johtaneet siihen, että ihmiset ovat entistä riippuvaisempia luonnonvaroista. Luonnonvarat eivät lisäänny samassa suhteessa kuin väestön määrä kasvaa, joten on löydettävä kestäviä keinoja käyttää väheneviä luonnonvaroja.

WWF:n ja Väestöliiton yhteisessä hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla lievennetään jatkuvasti kasvavan väestön vaikutuksia alueen herkälle luonnolle. Esimerkiksi vanhoja tulisijoja korvataan liesillä, joissa käytetään polttopuun sijaan biokaasua. Uudet liedet parantavat hygieniaa ja naisten elämänlaatua, koska he eivät joudu enää tekemään pitkiä puunkeruumatkoja tai kärsimään savun aiheuttamista terveysongelmista. Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa kehitetään kestäviä elinkeinoja ja autetaan ihmisiä perustamaan pienyrityksiä mikrolainojen avulla.

Tietoa, palveluja ja ehkäisymenetelmien saatavuutta lisäämällä annetaan alueen ihmisille mahdollisuus suunnitella perheensä kokoa, sekä estää seksitautitartuntoja ja ei-toivottuja raskauksia. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin, joiden seksuaaliterveystarpeita ei huomioida Nepalin julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä riittävän hyvin.

”Panostamalla ihmisten hyvinvointiin ja erityisesti heidän tarpeeseen saada seksuaaliterveystietoa ja -palveluita vahvistetaan myös alueen ihmisten sitoutumista luonnonvarojen suojeluun”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski.

Hanketta toteuttavat Nepalissa WWF Nepal ja Nepalin perhesuunnittelujärjestö FPAN. Hanke toteutetaan osin Suomen ulkoministeriön tuella, ja se on jatkoa järjestöjen aiemmille hankkeille alueella.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski, WWF Suomi, +255 778 937 656, [email protected]
projektikoordinaattori Laura Lipsanen, Väestöliitto, (09) 2280 5125, [email protected]

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestö. Väestöliitto edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen. www.vaestoliitto.fi