WWF: Saimaannorppaa koskevat asetukset ovat erittäin tarpeellisia

WWF pitää maa- ja metsätalousministeriön esityksiä tehostaa saimaannorpan suojelua asetuksilla merkittävänä askeleena oikeaan suuntaan. Norpan ydinalueet tulee saada verkkokalastusrajoituksen piiriin ja norpille vaaralliset pyydykset pitää kieltää. Asetusten rikkomisesta tulee rangaista WWF:n mielestä luonnonsuojelulain mukaan. WWF antoi tänään ministeriölle lausuntonsa saimaannorppaa koskevista asetusluonnoksista. Niistä toinen koskee keväisen verkkokalastuksen rajoittamista kuuttien suojelemiseksi ja toinen sallittavia kalanpyydystyyppejä.

Osakaskunnille annettu määräaika allekirjoittaa vapaaehtoisia verkkokalastusta koskevia sopimuksia päättyi helmikuun puolivälissä. Tämän jälkeen saimaannorpan lisääntymisen kannalta tärkeille ydinalueille jäi arviolta noin sata neliökilometriä sopimuksettomia aukkoja.

”Sopimusten ulkopuolelle on oletettavasti haluttu jättää erityisesti hyviä kalavesiä, jotka kuitenkin houkuttelevat myös norppia. Aukkopaikat on tilkittävä sovitusti asetuksella”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Hänen mukaansa saimaannorpan poikasten keskeisten liikkumisalueiden suojaaminen keväiseltä verkkokalastukselta mahdollisimman kattavasti on saimaannorpan suojelun kannalta erittäin tärkeää. ”Asetus ei ole vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimusmenettelyn vastakohta tai mitätöijä, vaan täydentäjä.”

WWF:n mielestä tulevan asetuksen kattamalle ydinalueelle ei pidä enää tehdä uusia sopimuksia, koska annettu aikaraja on umpeutunut. Sopimuksiin tarkoitetut varat on sen sijaan käytettävä ydinalueen ulkopuolisen puskurialueen laajentamiseen uusilla sopimuksilla. Niille osakaskunnille, joille ei ole vielä tarjottu sopimusta, on annettava siihen mahdollisuus.

Asetuksen rikkomisesta rangaistava luonnonsuojelulain mukaan

Lausunnolla olevissa asetuksissa määrättyjen kalanpyydysten käyttö tietyillä alueilla kielletään nimenomaan saimaannorppien suojelemiseksi. Tämän tulisi olla kaikkien alueella kalastavien tiedossa.

Siksi asetuksen kieltämään pyydykseen kuollutta norppaa on WWF:n mielestä pidettävä tahallaan tapettuna. Vastaavasti asetuksen kieltämän pyydyksen pito asetusalueella on nähtävä tahalliseksi yritykseksi tappaa saimaannorppa.

Näistä teoista on WWF:n mielestä sekä johdonmukaista että yleisen oikeustajun mukaista määrätä rangaistus luonnonsuojelulain mukaan. Jos saimaannorppa kuolee asetusalueella pyydykseen, osana rangaistusta on siis oltava luonnonsuojelulain mukainen eläimen arvon taloudellinen korvaaminen. WWF esittää, että tämä näkökohta kirjataan asetusten perusteluihin. Saimaannorpan taloudellinen arvo on ympäristöministeriön ohjeen mukaan lähes 10000 euroa.

Norpalle vaaralliset pyydykset kiellettävä laajalla alueella

WWF kannattaa esitystä pyydystyyppirajoituksista, mutta molemmissa asetusluonnoksissa mainittujen pyydysten, kuten katiskojen ja rysien nielun leveyden pitäisi olla aina korkeintaan 15 senttimetriä. Tämä on norpalle turvallinen raja.

Asetusten astuttua voimaan on tärkeää seurata vuosittain, kuinka paljon kuutteja ja aikuisia norppia kuolee kalanpyydyksiin. Jos määrät eivät uusista rajoituksista huolimatta vähene, on tilanteeseen reagoitava viipymättä ja rajoituksia laajennettava.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, 0400 168939, [email protected]

WWF:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle saimaannorppaa koskevista asetusluonnoksista 11.3.2011.

Taustatietoa toimittajille:

– Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on yksi maailman uhanalaisimmista hyljelajeista.
– WWF aloitti saimaannorpan suojelutyön vuonna 1979, jolloin kannan koko oli noin 150–170 yksilöä. Kanta kasvoi vuoteen 2005 asti, jolloin norppia arvioitiin olleen noin 280 yksilöä. Nyt saimaannorppia arvioidaan olevan noin 270 yksilöä.
– WWF:n saimaannorpan suojelutyö: www.wwf.fi/saimaannorppa

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.