WWF:n ja MTK:n viljelijäkilpailussa etsitään parasta ravinteiden kierrättäjää

WWF Suomi ja MTK käynnistävät kilpailun vuoden 2011 Itämeren ympäristöystävällisimmän maataloustuottajan löytämiseksi Suomesta. Kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin kilpailua. Tämän vuoden kansallinen erityisteema on ravinteiden kierrätys. Kilpailu järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Palkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

Kilpailussa valitaan koko Itämeren alueen voittaja yhdeksän kansallisen ehdokkaan joukosta, jotka edustavat kutakin Itämeren alueen maata. Kilpailun lopuksi järjestetään tämän vuoden loka-marraskuussa konferenssi, johon kutsutaan nämä yhdeksän loppukilpailuehdokasta keskustelemaan keinoista, joilla edistetään ympäristömyönteistä viljelyä Itämeren alueella.

Koko Itämeren alueen kilpailun voittaja saa kilpailua rahoittavan Swedbankin 10 000 euron palkinnon. Kunkin kansallisen kilpailun voittaja saa kunniakirjan, ilmaisen matkan palkintojenjakokonferenssiin Itämeren alueella sekä 1 000 euron suuruisen rahallisen tunnustuksen. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla lomittajineen.

Ravinteiden kierrätys säästää myös rahaa

“Valitsimme Suomen kansallisen kilpailun aiheeksi ravinteiden kierrätyksen, koska tehokas ravinteiden kierrätys maataloudessa toisi meidät lähemmäksi puhdasta Itämerta. Tarkoitus on tuoda esiin hyviä ja mahdollisesti jopa poikkeuksellisia tapoja käyttää kierrätysravinteita maataloudessa”, WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilä sanoo.

”Vaikka kansainvälisen kilpailun vuoden 2011 teema ei ole rajattu ravinteiden kierrätykseen, tämä ei heikennä Suomen voittajan mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Kaiken kaikkiaan paras ja kannustavin esimerkki voittaa”, Elina Erkkilä lisää.

”Viljelijöiltä ei puutu halua eikä syitä osallistua vesien ja Itämeren suojeluun. Heiltä kuitenkin monesti puuttuvat tepsivät keinotja tieto keinojen toteutettavuudesta. Ravinteiden kierrätys eri muodoissaan on sekä taloudellisesti että luonnon kannalta tehokas tapa suojella ympäristöä. Haastammekin kaikki viljelijät mukaan tähän kilpailuun”, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi.

Vuonna 2010 kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän nimeämiseksi voitti Loimaalla sijaitseva Teppo Heikkilän tila. Heikkilän tila kasvattaa sekä luomulihakarjaa että -rehua.

WWF vastaanottaa nyt kilpailuhakemuksia yksittäisiltä päätoimisilta viljelijöiltä, maanviljelyjärjestöiltä ja muilta asianosaisilta. Viljelijät voivat ilmoittautua itse tai heitä voivat ehdottaa kilpailuun kunkin maan viljelijäjärjestöt. Kilpailuohjeet, palkintoperusteet ja hakemuslomakkeet ovat saatavissa WWF:n ja MTK:n verkkosivuilta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.9.2011.

Kansallisten kilpailujen voittajat julkistetaan lokakuussa jakoko Itämeren alueen palkinnon saaja loppuvuodesta 2011. WWF esittelee verkkosivuillaan ja tiedotteessa kilpailun voittaneiden viljelijöiden parhaita käytäntöjä ja kestävän maatalouden merkitystä Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisussa.

Lisätietoja:
Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540, [email protected]
Projektikoordinaattori Airi Kulmala, MTK, 0400 755454, [email protected]

Lisää tietoa:
WWF Suomen verkkosivut
MTK:n verkkosivut

WWF:n BalticEcoregionProgramme -hankkeessa on tehty ahkerasti työtä vuodesta 2007 lähtien rehevöitymisongelmien parissa kaikissa Itämeren maissa. Erityisesti on selvitetty maatalouden vaikutusta Itämeren tilaan ja etsitty ratkaisuja asiaan. WWF:n tavoite on pienentää rehevöitymisen aiheuttamaa uhkaa Itämeren luonnon monimuotoisuudelle. Siksi WWF pyrkii edistämään ympäristömyönteisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä Itämereen.