WWF: Saimaannorppa-asetukset ovat tärkeä askel eteenpäin

WWF pitää valtioneuvoston tänään antamia asetuksia merkittävänä edistyksenä saimaannorpan suojelussa. Saimaannorpan lisääntymisen tämänhetkiset ydinalueet on nyt saatu kattavan keväisen verkkokalastusrajoituksen piiriin. WWF:n mukaan jatkossa on kuitenkin hyvin tärkeää seurata, kuinka nämä uudet suojelutoimenpiteet tehoavat ja miten saimaannorpan levinneisyysalue kehittyy. Verkkokalastusrajoitusten alueellista ja ajallista laajuutta on tarvittaessa joustavasti muutettava.

”On mahtavaa, että pitkän epätietoisuuden ja monivaiheisen valmistelun jälkeen on saatu aikaan näin suuri parannus saimaannorpan suojelussa. WWF oli mukana saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmässä täydellä työpanoksella ja on hienoa, että keskeinen vaatimuksemme nyt toteutuu”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Tänään annettu valtioneuvoston asetus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi täydentää aukottomaksi keväisen verkkokalastuksen rajoitusalueen. Siitä suurin osa on jo toteutettu vapaaehtoisin sopimuksin vesialueiden osakaskuntien kanssa. Jatkossa uusiin sopimuksiin tarkoitetut varat on WWF:n mielestä käytettävä asetuksella suojellun ydinalueen ulkopuolisen puskurialueen laajentamiseen.

Viime viikolla ympäristöministeri Paula Lehtomäelle luovutetun saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on 400 yksilön kanta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa myös saimaannorpan palaamista pesimään alueille, jotka ovat menneinä vuosikymmeninä autioituneet. Näin ollen on odotettavaa, että suojelutoimenpiteitä on tarpeen laajentaa uusille alueille. Erityisesti Puruvesi on aluetta, jonne saimaannorpan toivotaan olevan palaamassa pian.

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, 0400 168 939

Kuuttien suojaksi verkkokalastusrajoitusalue kevääksi 2011 (WWF:n tiedote 1.2.2010)

WWF:n lausunto saimaannorppaa koskevista asetusluonnoksista (11.3.2011, pdf-tiedosto 48 kt)

Saimaannorpan suojelustrategia ympäristöministeriön sivuilla

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.