Jään sulaminen pakottaa jääkarhut uimaan pidempiä matkoja ja aiheuttaa poikaskuolemia

”Ilmastonmuutos vetää jään jääkarhujen jalkojen alta ja pakottaa ne uimaan entistä pidempiä matkoja ruuan ja sopivan elinympäristön löytämiseksi,” toteaa WWF:n jääkarhuasiantuntija Geoff  York.

Geoff York ja muut tutkijat keräsivät vuosina 2004-2009 tietoa 68 naarasjääkarhun liikkeistä niiden kauloihin asennettujen GPS-paikantimien avulla. Tutkijat vertasivat tietoa satelliittikuvaan tunnistaakseen kerrat, jolloin jääkarhut olivat uineet yhtäjaksoisesti pidempään kuin 48 kilometriä (30 mailia). Kaksikymmentä tutkituista jääkarhuista ui yhteensä viisikymmentä pitkää matkaa.

Yhdellätoista pitkän matkan uijalla oli poikanen paikantimia asennettaessa. Viisi näistä karhuista menetti jälkeläisensä pitkän uintimatkan aikana poikaskuolleisuuden noustessa 45 prosenttiin. Toisaalta poikaskuolleisuus niillä jääkarhuilla, joiden jälkeläiset eivät joutuneet uimaan emonsa kanssa pitkää matkaa, oli vain 18 prosenttia.

Lisätietoa: Alona Rivord, WWF International (Sveitsi) s-posti: [email protected], puh. +41 22 364 9250

Taustaa:

– Arktisen alueen jääpeite on supistunut ennätyksellinen paljon: jäätä on nyt 47 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1979, kun satelliittitutkimus aloitettiin.

– Kuten ihmiset, myöskään jääkarhut eivät pysty sulkemaan nenäkäytäviään, joten niillä on riski hukkua kovassa merenkäynnissä. Poikasilla ei ole aikuisen jääkarhun energiavarantoja ja ne joutuvat taistelemaan pienestä koosta ja vähäisestä rasvakerroksesta johtuvaa hypotermiaa vastaan.

– Aikuisille urosjääkarhuille ei voida asettaa GPS-paikantimia, koska niiden lihaksikkaat kaulat ovat suurempia kuin niiden päät.

Tutkimuksen yhteenveto.

Lisätietoa jääkarhusta.

Seuraa jääkarhujen liikkeitä arktisella alueella.