Kiista valaiden suojelualueesta ajoi IWC-kokouksen pattitilanteeseen

Juuri päättyneessä kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) kokouksessa vallinnut hyvä ilmapiiri loppui lyhyeen, kun osallistujavaltiot ajautuivat umpikujaan valaiden suojelualuetta koskevassa äänestyksessä. 

Eteläamerikkalaiset osallistujavaltiot olivat ehdottaneet valaiden suojelualueen perustamista Etelä-Atlantille. Esitystä vastustivat kiivaasti valaanpyyntiä kannattavat valtiot, jotka kävelivät ulos kokouksesta äänestyksen aikana. Konfliktin takia useita tärkeitä valaansuojeluasioita ei ehditty käsitellä kokouksen viimeisenä päivänä. Valaita, delfiinejä ja pyöriäisiä uhkaavat muun muassa ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, kalastuksen sivusaaliiksi joutuminen sekä öljyn- ja kaasunporaus ja hyödyntäminen. Useat valas- ja delfiinilajit ovatkin sukupuuton partaalla.

Komissio lupasi varata Panamassa ensi vuonna pidettävälle kokoukselle tarpeeksi aikaa valaita koskevien ympäristöuhkien käsittelyyn. Keskustelu Etelä-Atlantin suojelualueesta siirrettiin niin ikään seuraavaan kokoukseen.

IWC päätti kokouksessaan myös joukosta uudistuksia, jotka toteutuessaan parantavat komission toimintaa ja läpinäkyvyyttä. Tämän lisäksi päätettiin perustaa työryhmä selvittämään, miten komissio voisi vähentää uhkia, joita muun muassa öljynporaus, laivaliikenne ja merenalainen melu aiheuttavat arktisten alueiden valaille.

Kansainvälisen WWF:n tiedote Political gridlock forces conservation off IWC agenda