Kosteikkokohteiden yleissuunnitelma kommentointikierrokselle

Alkukeväästä aloitettu kartoitus Loviisanjoen mahdollisista kosteikkokohteista on valmistunut ja kartoituksen ehdotuksia voi kommentoida noin kolmen viikon ajan. 

Yleissuunnitelmaan on selvitetty Loviisanjoen alueet, joihin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävien maatalouskosteikkojen perustaminen olisi hyödyllistä.

”Varsinaisia kosteikkokohteita on tähän mennessä löytynyt alueelta noin 40. Lisäksi pienempiä kosteikkoja tukevia ratkaisuja, kuten pohjapatoja ja pohjapatoketjukohteita on yhtä paljon. Osalle alueesta tehdään vielä lisää kartoituksia, muun muassa. Lapinjärven pohjoispuolelle”, kertoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilä.

Maanomistajat voivat esittää kommentteja ja uusia ehdotuksia 18.10 saakka. Kartat ovat nähtävillä WWF:n nettisivujen lisäksi myös Lapinjärven kunnan toimistolla.

Kaikki kommentit, kysymykset ja uudet kohde-ehdotukset otetaan mielellään vastaan. Kommentteja voin antaa suoraan työn laatijalle WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilälle, osoitteeseen [email protected] tai soittamalla numeroon 050 522 4540.

Raportti Loviisanjoen ja Lapinjärven kosteikkoehdotuksista valmistuu marraskuun lopussa. Viljelijöille lähetetään suomen tai ruotsinkielinen raportti. WWF on sitoutunut auttamaan viljelijöitä kohteiden toteuttamisessa vuonna 2012.

Yleissuunnitelman rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sitä hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Kosteikkotyön käytännön toteuttaja on WWF Suomi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu kunnan ja viljelijöiden edustajia, virkamiehiä sekä muita asiantuntijoita.

Asukastilaisuuden (22.9.2011) esitys kosteikkokohteista (pptx)

Kartat kohde-ehdotuksista Loviisanjoen ja Lapinjärven alueella:

Yläosa (pdf)

Alaosa (pdf)

Alueiden ja kohteiden kuvaukset (pdf)

Tutustu Loviisanjoen kosteikkohankkeeseen