200 Green Office -toimistoa pienentävät Suomen ekologista jalanjälkeä

WWF:n Green Office -verkostossa Suomessa on mukana jo 200 organisaatiota. Kahdessadas organisaatio on Itä-Suomen yliopisto, joka otti Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönsä lokakuussa. Green Office -toimistot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään omaa kulutustaan pienentämällä. Energiatehokkuus ja energiansäästö ovat tässä tehokkaimpia keinoja.

Green Office -verkosto on onnistunut pienentämään energiankulutustaan joka vuosi. Yhä useampi toimisto on myös siirtynyt vihreän sähkön käyttäjäksi. WWF:n energiaraportin mukaan maailman energiantarve voidaan kattaa lähes kokonaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii kuitenkin voimakkaita energiansäästötoimia.

”Green Office on todettu käytännölliseksi keinoksi, jonka avulla työpaikat voivat säästää energiaa. Se ei onnistu ilman jokaisen arkipäivän tekoja, vaan tarvitaan niin pienten kuin isojen organisaatioiden ja yksilöiden toimia”, Green Office -ohjelman päällikkö Helka Julkunen WWF:stä sanoo.

Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä. Ohjelma alkoi vuonna 2002, jolloin mukana oli vain viisi organisaatiota. Vuodesta 2006 Green Office -toimistojen määrä on kasvanut hyvin nopeasti. Nyt verkosto kattaa lähes koko Suomen Sodankylää myöten. Yritysten lisäksi mukana on entistä enemmän korkeakouluja ja julkisen hallinnon toimijoita.

”Kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, työpaikoilla on syntynyt halu tehdä jotain konkreettista. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin ja toimii työkaluna organisaatioiden ympäristöjohtamisessa. Vastuullinen työnantaja ei voi toimia ilman ympäristöohjelmaa. Työn edetessä ympäristötoimien toteuttaminen tulee osaksi organisaation tulostavoitteita, mikä edistää myös kustannussäästöjä”, Julkunen kertoo.

Itä-Suomen yliopiston hallinnolliset yksiköt Kuopiossa ja Joensuussa tulivat mukaan Green Office -verkostoon lokakuussa 2011. Näissä toimistoissa työskentelee lähes 200 henkilöä. Yliopistolla on opetusta myös Savonlinnan kampuksella.

”Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen kaikessa toiminnassaan. Green Office -toiminnan käynnistäminen on osa tätä työtä. Erityisenä haasteena meillä on kolmen kampuksen tasapuolinen kohtelu ja kestävän kehityksen edistäminen kampusten välisessä toiminnassa. Haluamme hyödyntää uusia teknologisia ratkaisuja etäkokouskäytännöissä ja etäopetuksessa, jotta matkustaminen kampusten välillä saadaan minimoitua”, kertoo laatupäällikkö Sirpa Suntioinen Itä-Suomen yliopistosta.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Green Office vaikuttaa jo noin 55 000 suomalaisen työntekijän arkeen. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden. Green Office -ohjelma leviää parhaillaan kansainvälisen WWF-verkoston kautta myös muihin maihin.

Lisätiedot

Green Office -päällikkö Helka Julkunen, WWF Suomi
040 531 0555, [email protected]

Laatupäällikkö Sirpa Suntioinen, Itä-Suomen yliopisto
044 716 2142. [email protected]

www.wwf.fi/greenoffice, www.wwf.fi/greenofficetoimistot