Suomi neuvotteli siunauksen lohen ylikalastuksen jatkumiselle

WWF on pettynyt EU:n Maatalous- ja kalastusneuvoston päätökseen Itämeren lohikiintiöstä vuodelle 2012. Neuvoston päätös lohikiintiöistä Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle on yli kaksinkertainen tieteellisiin suosituksiin perustuvaan komission ehdotukseen verrattuna. Myös Suomenlahden lohikiintiötä kasvatettiin komission ehdotuksesta puolella. Suomi vastusti komission kiintiöleikkausehdotuksia, joilla olisi pyritty saamaan uhanalaiset lohikannat nousuun.

”Päätös on valitettava sekä kalastuselinkeinon että ennen kaikkea lohen tulevaisuuden kannalta. Lohikantoja ei saada nousuun ylikalastusta jatkamalla. Lisäksi päätös luo paineita entistä voimakkaampaan kalastussääntelyyn kansallisella tasolla. Kansallista lohiasetusta täytyy tarkistaa ensi keväänä ottaen huomioon ylisuuret kiintiöt”, sanoo suojeluasiantuntija Matti Ovaska WWF Suomesta.

Perjantaina 21.10.2011 tehty päätös leikkaa lohikiintiöitä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella 51 prosenttia viime vuodesta. Kestävän kalastuksen tason saavuttaminen olisi kuitenkin vaatinut ainakin 79 prosentin leikkausta.

”Lohta ei ole meressä tällä hetkellä niin paljon, että nykyisetkään kalastuskiintiöt täyttyisivät. Lohen suojelun kannalta 51 prosentin leikkaus on näennäinen, koska nykyisillä saalismäärillä kalastusta ei tarvitse vähentää. Leikkaus tulee tuskin lisäämään jokiin pääsevien lohien määrää”, Ovaska sanoo.

On kuitenkin myönteistä, että Suomen kestämätön lohipolitiikka on herättänyt vastustusta niin eduskunnassa kuin kansalaiskeskustelussakin. WWF haluaakin kiittää aktiivisia kansalaisia, järjestöjä, kansanedustajia sekä ministereitä siitä, että Suomen kestämätön lohipolitiikka on kyseenalaistettu näkyvästi.

”Viime viikon tapahtumat antavat uskoa siihen, että päättäjillämme on tahtoa korjata epäonnistunutta lohipolitiikkaamme. Uskon, että tulevaisuudessa eri sidosryhmät ja tieteelliset arviot tullaan ottamaan päätösten valmistelussa paremmin huomioon. Päättäjillämme onkin nyt näytön paikka, kun he tekevät päätöksen Suomen kannasta EU-komission ehdotukseen Itämeren lohen monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi”, Ovaska sanoo.

Nykyisellä politiikalla kestävään kalastukseen on lohen osalta vielä matkaa. Muun muassa eteläisen Itämeren salakalastukseen pitää puuttua pikaisin käytännön toimenpitein. Maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa komissio ja jäsenvaltiot sitoutuivat lopettamaan raportoimattoman lohenkalastuksen. WWF jää odottamaan konkreettisia toimia salakalastukseen puuttumisessa.

Lisätiedot:

Matti Ovaska, WWF Suomi, suojeluasiantuntija, p. 040 727 3149

Tiedote 17.10.2011: Suomen hallitus Itämeren lohen pahin vihollinen

Itämeren lohikiintiöt vuodelle 2012

Itämeren pääallas ja Pohjanlahti: 122 553 lohta (komission ehdotus 52 974 lohta)