WWF: Nopeat toimet metsäkadon estämiseksi kannattaisivat

Maailman metsien häviäminen voidaan ympäristöjärjestö WWF:n mukaan pysäyttää lähes kokonaan vuoteen 2020 mennessä.  Tarvittavien toimien lykkääminen vuosikymmenellä puolestaan johtaisi 124,7 miljoonan metsähehtaarin häviämiseen vuoteen 2030 mennessä. WWF:n raportin mukaan toimiva ns. REDD -mekanismi on välttämätön metsäkadon pysäyttämisessä.

WWF:n metsien tulevaisuutta tarkastelevan Living Forests –raportin uusin osa tarkastelee trooppisen metsäkadon ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Raportin mukaan metsäkadon pysäyttäminen lähelle nollaa auttaisi maapallon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Jos trooppisten metsien häviämistä ei toisaalta pystytä hidastamaan vuoteen 2030 mennessä riittävän voimakkaasti, metsäkadosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt moninkertaistuvat metsien merkittävän hiilinielun ja -varaston huvetessa. Myös tavoite pysäyttää ilmaston lämpeneminen kahteen celsiusasteen luisuu saavuttamattomiin.

Tällä hetkellä vajaa viidesosa maailman kasvihuonekaasujen päästöistä aiheutuu metsien häviämisestä ja niiden kunnon heikkenemisestä. Tämä on enemmän kuin koko maapallon liikenteen päästöt yhteensä.

Plantaasit eivät ratkaisu

WWF:n raportin mukaan uusien plantaasimetsien istuttaminen ei ole ratkaisu ilmastonmuutoksen hidastamisessa, sillä plantaasimetsät eivät pysty sitomaan itseensä riittävän nopeasti samaa määrää hiiltä kuin luonnonmetsät.

WWF:n raportin mukaan toimiva ns. REDD -mekanismi on välttämätön väline metsäkadon pysäyttämisessä. REDD -mekanismin yksityiskohdista päätetään huomenna alkavissa Durbanin ilmastoneuvotteluissa. Teollistuneiden maiden panos mekanismin rahoituksessa on oleellinen.

“Neuvottelevien maiden pitää sitoutua Durbanissa riittävän kunnianhimoiseen maailmanlaajuiseen tavoitteeseen metsäkadon pysäyttämiseksi ja turvata rahoitus, jotta metsien pelastaminen saadaan käyntiin”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen.

Viivyttely moninkertaistaa kustannukset

WWF:n raportin mukaan metsien pelastamiseksi tarvitaan vähintään 30-50 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

”Summa tuntuu suurelta, mutta viivyttelystä ja siitä seuraavasta ilmastonmuutoksen kiihtymisestä aiheutuisi pitkällä aikavälillä vielä paljon suuremmat kustannukset”, Maija Kaukonen toteaa.

WWF:n raportin mukaan metsäkato voidaan pysäyttää 2020 mennessä muun muassa parantamalla maankäytön suunnittelua, tehostamalla lakien toimeenpanoa, selventämällä maanomistus- ja käyttöoikeuksia, hoitamalla metsiä kestävästi sekä edistämällä vastuullisesti tuotettujen metsä- ja maanviljelytuotteiden markkinoita.

WWF Suomi on tukenut REDD -mekanismin kehittämistä Nepalissa yhdessä WWF Nepalin kanssa vuodesta 2009 alkaen.

”REDD -mekanismi tekee köyhälle Nepalille mahdolliseksi toimia metsien häviämisen pysäyttämiseksi, suojella eliölajeja ja parantaa paikallisten ihmisten toimeentuloa”, Kaukonen huomauttaa.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi, puh. 0400 422 659

WWF:n Living forests –raportti (englanniksi)