Kotina sademetsä – valokuvanäyttely Tansanian Itä-Usambaran vuoristosta kiertää keväällä Suomea

Valokuvaaja Juha-Pekka Kervinen kierteli  syys-lokakuussa 2011 Tansanian Itä-Usambaralla tutustuen alueen luontoon, ihmisiin ja WWF Suomen kehitysyhteistyöhankkeeseen. Kuvausreissun satoon voi tutustua WWF Suomen valokuvanäyttelyssä, joka kiertää Suomea kevään 2012 ajan.

Näyttely kiertää Suomea kevään 2012 aikana seuraavasti:

Helsingin Sanomatalo 30.1.-12.2.
Jyväskylän pääkirjasto 14.2. klo 16.30. – 1.3.
Tampereen pääkirjasto Metso 26.3.- 10.4.
Turun kaupunginkirjaston tieto-osasto 2.5.-31.5.

Itä-Usambaran vuoristometsät ovat yksi viidestä arvokkaimmasta metsäalueesta Tansaniassa. Alueen luonto on ainutlaatuinen ja pitkän evoluution tuloksena Itä-Usambaralla elää lukuisia uhanalaisia ja kotoperäisiä lajeja. Metsät tarjoavat elannon paikallisille asukkaille ja ovat tärkeitä myös alueen makean veden saannin kannalta. Metsiä uhkaavat muun muassa maanviljelysmaan leviäminen, laittomat hakkuut ja kaivostoiminta, polttopuun tarve sekä väestönkasvu.

WWF:n tavoitteena Itä-Usambaralla on metsäkadon pysäyttäminen ja ehkäisy sekä pirstoutuneen metsäpeitteen eheyttäminen ja kotoperäisen lajiston elinolosuhteiden turvaaminen esimerkiksi ekologisten käytävien ja suojelun avulla. WWF edistää sademetsien kestävää käyttöä, metsänistutuksia, metsien ennallistamista sekä kestävää agrometsätaloutta. Lisäksi järjestö kehittää vaihtoehtoisia kestäviä elinkeinoja kuten perhosten kasvatusta, ekoturismia, mehiläistarhausta sekä taimitarhojen perustamista. Myös ympäristökasvatus on tärkeä osa suojelutyötä. Neljäsosa tansanialaisista, mukaan lukien Tangan suurkaupungin asukkaat, saavat makean vetensä Eastern Arc vuoristosta, johon Itä-Usambaran sademetsät kuuluvat. WWF:n hankkeen yksi tärkeä tavoite onkin alueen vesistöjen suojelu.

Juha-Pekka Kervinen (s.1982) on jyväskyläläinen valokuvaaja ja lääkäri. Hän on viettänyt aiemmin Nepalissa kymmenen viikkoa vuonna 2009 vieraillen WWF:n hankealueilla. Matkan kuvasadosta tehty Välähdyksiä Himalajan juurelta – näyttely oli esillä vuonna 2010 Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Lue lisää WWF:n työstä Itä-Usambaralla.

WWF Suomen Tansania-hanke toteutetaan Suomen ulkoasiainministeriön tuella.

Lisätietoa:

metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi [email protected], 0400 422 659

valokuvaaja Juha-Pekka Kervinen [email protected]

tiedottaja Anna-Stiina Lundqvist, WWF Suomi [email protected], 040 840 8500