WWF: Maatalouden ympäristötoimenpiteet tehokkaampaan käyttöön

WWF kehottaa tehostamaan maatalouden ympäristötoimenpiteiden käyttöä Itämeren alueella. Tuoreen raportin mukaan joitakin myönteisiä tuloksia on jo saavutettu, mutta vielä enemmän saataisiin aikaan selkeämpien tavoitteiden, alueen maiden tiiviimmän yhteistyön sekä paremman seurannan ja arvioinnin avulla.

WWF:n Itämeriohjelman teettämässä selvityksessä tarkasteltiin maaseudun kehittämisohjelmia kahdeksassa Itämeren alueen EU-maassa. Latvian Jurmalassa tänään julkaistun raportin mukaan maissa käytetään harvoin kohdennetusti maatalouden ympäristötoimenpiteitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Itämeren alueen maat eivät myöskään tee yhteistyötä tavoitteiden asettamisessa, suunnitelmien laatimisessa tai esimerkiksi vedenlaatua, ravinnepäästöjä tai rehevöitymistä koskevien vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi jo käytössä olevien hyvien toimenpiteiden vaikutuksia voitaisiin tehostaa edelleen.

Itämeren alueen jäsenvaltiot ja Euroopan unioni kohdentavat maatalouden ympäristötoimenpiteisiin yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa vuosina 2007-2013. Summa kattaa satoja ympäristösuunnitelmia, joiden toteutus vaihtelee maasta toiseen.

Nykyisin maatalouden ympäristötoimenpidejärjestelmä on lukemattomien eri toimien sokkelo. Tehdyistä toimenpiteistä ja tuloksista on mahdotonta saada yleiskuvaa, sanoo raportin asiantuntijana toiminut Lennart Gladh Ruotsin WWF:stä.

Suomi kannustava esimerkki

WWF Suomen suojelunasiantuntija Elina Erkkilän mukaan Suomi erottuu Itämeren rantavaltioista myönteisesti esimerkiksi siinä, että meillä ympäristötukeen on sitoutunut yli 90 prosenttia viljelijöistä.

– Tämä on hieno ja kannustava esimerkki myös monille muille Itämeren maille. Suomessakin riittää kuitenkin tehtävää, ja onneksi meillä on tukenamme hyvä tutkimusaineisto maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden vaikuttavuudesta, Erkkilä kertoo.

WWF Suomi on osaltaan mukana kehittämässä uutta maatalouden ohjelmakautta. Tavoitteena on saada aikaan järjestelmä, jonka avulla voidaan kohdentaa toimenpiteitä oikeille alueille, tehostaa niiden vaikuttavuutta ja yksinkertaistaa järjestelmää niin viljelijän kuin hallinnonkin kannalta.

– Nykyisessä järjestelmässä on paljon hyvääkin, mutta muutoksia ympäristön tilan kohentamiseksi nopeammalla aikataululla tarvitaan. WWF-toimistojen kansainvälisen verkoston ansiosta voimme jakaa tietotaitoamme ja kokemuksiamme sekä vaikuttaa asioihin myös laajemmin, Elina Erkkilä toteaa.

Lue raportti

Julkaistu: 27.3.2012

Lisätiedot:

Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540, [email protected]

Tiedoksi toimituksille:

Maatalouden ympäristötoimenpiteet ovat osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ja niitä ovat muun muassa vesistöjen suojelu esimerkiksi kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä perustamalla, talviaikainen kasvipeitteisyys, lannoituksen vähentäminen, lajistolle arvokkaiden perinneympäristöjen kunnostaminen sekä luonnonmukainen tuotanto. Toimet ovat viljelijöille vapaaehtoisia ja niistä saa korvausta EU:n maatalouden ympäristötuesta sekä kansallisista rahoituskanavista.

WWF:n Itämeriohjelman tavoitteena on turvata Itämeren terve ekosysteemi. Ohjelmassa ovat mukana WWF ja yhteistyökumppaneita kaikista Itämeren rantavaltioista.