Sähköä Borneon sydämeen

WWF Suomi työskentelee Indonesiassa Borneon saarella mikrovesivoimahankkeen toteuttamiseksi. Harawun kylän sähköinen tulevaisuus vaatii kuitenkin lisärahoitusta.

Harawun kylä Indonesiassa Keski-Kalimantan provinssin pohjoiskärjessä sijaitsee hankalien kulkuyhteyksien päässä, valtavan sademetsän reunalla Borneon sydämessä.

Kylässä ei ole sähköverkkoa, joten sähköä tuotetaan dieselgeneraattoreilla. Tulevaisuudessa sähkönjakelu voi kuitenkin parantua, sillä WWF on kyläläisten toiveesta suunnitellut alueelle mikrovesivoimahankkeen. Se tuottaisi sähköä kolmensadan asukkaan tarpeisiin. Hanke on saanut kylässä lämpimän vastaanoton, ja myös alueen paikallishallinto on antanut sille tukensa.

Vesivoiman avulla yhteisö saisi sähkövaloa ja mahdollisuuden lisätä tulojaan. Kyläläiset haluaisivat jatkojalostaa keräilytuotteitaan sähkön avulla, jotta heidän ei tarvitsisi hakata niin paljon metsiä.

Pienvoimala vähentäisi myös dieselgeneraattoreiden tarvetta, mikä puolestaan pienentäisi fossiilisesta energiasta aiheutuvia päästöjä. Myös laitonta kaivostoimintaa kyettäisiin hillitsemään, koska polttoainekuluja olisi vähemmän.

Vesivoimahankkeen toteuttaminen on kuitenkin kallista. Rakennustyöhön tarvitaan noin 114 000 euroa, mutta siitä on hankittu vasta puolet. WWF etsii parhaillaan hankkeelle lisärahoitusta muun muassa yrityksiltä ja Indonesian Suomen suurlähetystöltä.

”Riskinä on se, että menetämme paikallisten kumppaneiden tuen. Niin provinssin ja piirikunnan johto kuin kyläläisetkin ovat sitoutuneet suojelemaan sademetsää voimalan ylävirralla. Rahoituksen saaminen on hyvin tärkeää”, WWF Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa sanoo.

Hanke auttaisi suojelemaan 4000 hehtaaria koskematonta sademetsää, joka turvaa alavirran makean veden saannin ja mahdollistaa sähkön tuotannon pienvoimalla.

Kalimantanin provinssissa sähkönjakelu on kehittymätöntä. Mikrovesivoima parantaa tätä erityisesti alueilla, jotka ovat jokien yläjuoksuilla. Se on luotettava, kestävä, puhdas ja toimiva tapa tuottaa energiaa.

Toisaalta sähkönjakelun jatkuvuus on riippuvainen veden virtaamisesta. Pienvesivoimala olisi hieno kannustin suojella vielä koskemattomia sademetsiä.

Julkaistu 7.5.2012