Vesiriskeistä vesivastuullisuuteen -raportti kannustaa yrityksiä vesivarojen hyvään hallintaan

Monien suomalaisyritysten tuotantoketjut kuluttavat niukkenevia vesivaroja myös Suomen rajojen ulkopuolella. Vaikka Suomen vesivarat ovat maailman runsaimpia ja Suomi on monilta osin vesivarojen hallinnan mallimaa, kulutuksemme vesijalanjäljestä 47 prosenttia jää ulkomaille. Suomalaisten yritysten tuotanto- ja arvoketjut ovat globaaleja, ja tämä laajentaa vesivastuumme ulottumaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

WWF Suomen, Aalto-yliopisto, VTT:n ja MTT:n vesijalanjälkiasiantuntijoiden kirjoittamassa vesiriskeistä vesivastuullisuuteen -raportissa esitellään vesijalanjäljen arviointimenetelmiä sekä kehitteillä olevia hallintajärjestelmiä, joiden avulla erityisesti yritykset ja organisaatiot voivat parantaa vesivastuullisuuttaan. Raportti täydentää WWF Suomen uutta vesijalanjälkiraporttia.

Yrityksillä on erityisen merkittävä rooli toteutettaessa ratkaisuja arvo- ja tuotantoketjujen hallinnan avulla. Tällä hetkellä vain muutamat suomalaiset yritykset ovat arvioineet altistumisensa veteen liittyville liiketoimintariskeille. Vesi on resurssi, jota olemme voineet pitää itsestäänselvyytenä, mutta näin ei ole kuitenkaan enää. Pienikin shokki järjestelmässä voi aiheuttaa vakavia vaikutuksia sekä yrityksen toiminnalle suoraan että toimitusketjulle, brändille ja sitä kautta liiketoiminnan menestykselle. Raportin toivotaankin innostavan suomalaisia yrityksiä yhä edistyksellisempiin toimiin vesiriskiensä hallinnassa ja edelläkävijyyteen vesivarojen hyvän hallinnan lähettiläinä.

Lue vesiriskeistä vesivastuullisuuteen -raportti

Lue vesijalanjälkiraportti

Lisätiedot: Ekologinen jalanjälki-ohjelman päällikkö Jussi Nikula p. 040 5959002

Julkaistu: 22.5.2012