Green Office -toimistot vähensivät yli 6300 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä

Suomen Green Office -organisaatiot vähensivät vuonna 2011 yhteensä 6 304 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2010 verrattuna. Määrä vastaa 956 henkilöautomatkaa maailman ympäri. Green Office verkostossa on mukana lähes 200 organisaatiota, joissa työskentelee yli 64 400 henkilöä. WWF Suomen kehittämä Green Office -ohjelma täyttää tänä vuonna 10 vuotta.

Green Office -toimistot raportoivat WWF:lle vuosittain vähintään kolme eri kulutuslukua. Nämä luvut eli indikaattorit on valittu yhdessä WWF:n kanssa, ja ne kuvaavat toimiston tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. Indikaattoreita ovat esimerkiksi paperin-, sähkön- ja lämmönkulutus, autojen polttoaineen kulutus, lentomatkat ja sekajätteen määrä.

Vuonna 2011 yhteensä 167 organisaatiota oli raportointivelvollisia. Määrä kasvaa joka vuosi, sillä sen jälkeen kun ensimmäinen toimistotarkastus on tehty ja toimisto on saanut Green Office -merkin käyttöoikeuden, sen tulee raportoida kulutuslukunsa WWF:lle vuosittain.

Green Office -toimistot vähensivät sähkönkulutustaan edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä lähes neljä miljoonaa kilowattituntia, mikä vastaa yli 5 600 tuhannen hiilidioksidikilon vähennystä. Säästöä syntyi pienillä arkisilla teoilla kuten valojen ja tietokoneen sammuttamisella silloin kun niiden käyttäminen ei ole välttämätöntä. ”Käyttötottumusten muutosten lisäksi toimistojen siirtyminen vihreään sähköön vähensi sähkönkulutuksen ilmastovaikutuksia merkittävästi”, sanoo Green Office -ohjelman päällikkö Helka Julkunen.

Vuonna 2011 Green Office -toimistot kuluttivat paperia lähes 580 000 riisiä, yli 27 % enemmän kuin vuonna 2010. Toimistopaperin kokonaiskulutuksen hurjasta noususta huolimatta kulutus henkeä kohden laski aiempaan vuoteen verrattuna. Vuonna 2011 paperia kului 10,3 riisiä henkeä kohden. Vuonna 2010 vastaava luku oli 10,7 riisiä. Kokonaiskulutuksen määrän kasvu selittyy sillä, että toimistojen henkilökuntamäärä on kasvanut. ”Tärkeintä on, että kulutus henkilöä kohden on laskenut ja että paperinsäästövinkit ovat muistissa”, sanoo Julkunen.

Yhteensä toimisto- ja painopaperista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt laskivat yli 3 900 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia verrattuna vuoteen 2010. Roima lasku johtuu siitä, että päästökertoimet tarkennetaan vuosittain vastaamaan tuoreinta saatavilla olevaa tietoa.

Lentomatkustaminen ja sekajätteen määrä sen sijaan nousivat Green Office -toimistoissa. Lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöt kasvoivat keskimäärin lähes viisisataa kiloa henkeä kohden. Tämä tarkoittaa yli 26 prosentin kasvua aiempaan vuoteen verrattuna. Kaatopaikalle päätyvän, eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavan sekajätteen määrä kasvoi yli 38 % eli lähes 338 000 kiloa. Osa tästä noususta selittyy muutoista ja toimistoissa tehdyistä remonteista.

”Lentomatkustamisen vähentäminen etäneuvotteluilla ja sekajätteen vähentäminen kierrättämällä ovat pieniä tekoja, samoin kuin sähkönkulutuksen vähentäminen valoja sammuttamalla”, Julkunen kannustaa.

Lisätietoja:

Green Office -päällikkö Helka Julkunen, WWF Suomi (Green Office -ohjelma), gsm 040 531 0555, [email protected]

Green Office -asiantuntija Maiju Sirviö, WWF Suomi (raportointi ja luvut), gsm 040 350 6441, [email protected]

WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla säästää materiaali- ja energiakustannuksissa. Green Office on kevyt ja käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Tällä hetkellä Green Office -verkostossa Suomessa on mukana 197 organisaatiota, joissa työskentelee yli 64 400 työntekijää. Mukana on niin yrityksiä, julkishallintoa kuin kolmannen sektorin toimijoita. Kansainvälinen ohjelma on tällä hetkellä käytössä myös Indonesiassa, Pakistanissa, Romaniassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Vietnamissa ja Virossa.

wwf.fi/greenoffice