Miljardien ihmisten tulevaisuus riippuvainen Rion päätöksistä

Maailman valtioiden johtajat päättävät tällä viikolla Brasilian Rio de Janeirossa miljardien ihmisten elämään vaikuttavista asioista. 20.- 22. kesäkuuta pidettävä YK:n kestävän kehityksen konferenssi, Rio+20, tulee näyttämään suuntaa muun muassa sille, kuinka maapallon ruoka-, vesi- ja energiavarat jaetaan tulevaisuudessa oikeudenmukaisesti. Keinot kestävän kehityksen ja luonnonvarojen paremman hyödyntämisen turvaamiseksi ovat jo olemassa. Nyt, 20 vuotta Rion ensimmäisen kestävän kehityksen kokouksen jälkeen, kaupungissa mitataan maailman päättäjien halua tehdä keinoista totta.

Suurella osalla maailman väestöstä ei ole pääsyä perustarpeisiin eli ruokaan, veteen ja energiaan. 2,6 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään viemärijärjestelmää ja puhdasta vettä, lähes miljardi ihmistä on aliravittuja ja 1,5 miljardilla ei ole pääsyä energia- ja sähköverkostoon. Puutteesta kärsivien ihmisten määrä nousee, mikäli ilmastopäästöjä ei saada leikattua ja luonnonvarojen käyttöä ei saada kestävälle pohjalle.

WWF:n muutama viikko sitten julkaisema maailman tilaa kartoittava Living Planet 2012 -raportti osoittaa ihmiskunnan käyttävän luonnonvaroja velaksi. Se osoittaa myös huolestuttavaa laskua maailman ekosysteemien monimuotoisuudessa.

”Rioon kokoontuvilla päättäjillä on valtava vastuu miljardeista ihmisistä ja luonnon ekosysteemeistä. Tätä vastuuta on käytettävä oikein, aikaa ei todellakaan ole enää tuhlattavaksi. Olemme nähneet liian monia epäonnistuneita ympäristö- ja ilmastoneuvotteluita, emmekä halua nähdä näin tapahtuvan Riossa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Rion konferenssissa on saatava aikaan päätökset, jotka varmistavat ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin tulevaisuudessa. WWF:n tavoitteina on saada Riossa aikaan sopimukset, jotka turvaavat:

  • Edullisen, oikeudenmukaisen ja turvallisen ravinnon kaikille
  • Kestävää maataloutta tukevan politiikan
  • Hyvin hoidetut makean veden ekosysteemit
  • Oikeuden edulliseen viemärijärjestelmään ja puhtaaseen veteen
  • Oikeudenmukaisen pääsyn sähköverkostoon sekä vähintään 40 prosentin uusiutuvan energian osuuden kaikesta maailman tuotetusta energiasta vuoteen 2030 mennessä

Keinot ovat jo olemassa

Kestävämmän tuotannon ja kulutuksen saavuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia, mutta vihreän talouden edistäminen on avainasemassa. Vihreä talous vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, koska se kytkee talouden kasvun irti luonnonvarojen kulutuksen kasvusta.

Köyhyyttä ei voi poistaa, mikäli ekosysteemipalvelumme romahtavat vaikkapa maaperän pilaantumisen, puhtaan veden puutteen tai kalakantojen radikaalin pienenemisen takia.

”Suomalaiset syövät tällä hetkellä esimerkiksi yli 70 prosenttisesti ulkomailta tulevaa kalaa. Näin ollen olemme jatkuvasti läsnä kulutuksemme kautta trooppisilla merialuilla, jossa meriluonnon monimuotoisuus on jo nyt laskenut todella huolestuttavasti,” Rohweder kertoo.

1972 julkaistu raportti ennusti tulevaisuutta tarkasti

40 vuotta sitten julkaistu tulevaisuudentutkimukseen keskittyvän Rooman klubin Kasvun rajat -raportti oli ensimmäinen varoitus luonnonvarojen kulutuksen jatkuvan kasvun mahdottomuudesta. Aikanaan kiitoksen lisäksi kritiikkiä osakseen saanut raportti on osoittautunut hämmästyttävän tarkaksi ennusteeksi: todellinen data vuosilta 1970-2000 vastaa melko tarkasti ”business as usual” -mallin mukaista ennustetta.

”Metsäkato on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tuntuu, etteivät päätöksentekijät tosissaan halua lopettaa sitä, kun maataloustuotteiden korkea kysyntä johtaa maatalous- ja laidunmaan leviämiseen metsäalueille. Kokouksen isäntämaa teki vain pari viikkoa sitten lainmuutoksen, joka mahdollistaa Amazonasin luonnontilaisten sademetsien massiiviset hakkuut. Samanlaisia päätöksiä tehdään muuallakin luonnonvarojen hyödyntämiseksi yhä heikommista esiintymistä ja riskialttiimmista paikoista”, kertoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Kulutuksen ja tuotannon suuntaa on kuitenkin vielä mahdollista muuttaa kestävämmäksi. Rio+20 -konferenssissa pitää saada aikaan vahva ja kunnianhimoinen sitoumus, jossa on selkeät aikataulut ja tavoitteet.

Lisätiedot:

WWF Suomi, pääsihteeri Liisa Rohweder, p. 040 840 74 61

WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, p. 040 585 0020

Lisää aiheesta:

YK:n kestävän kehityksen Rio+20 -konferenssi: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

WWF:n Living Planet 2012 -raportti: http://www.wwf.fi/mediabank/2286.pdf