Suomen vastustus uhkaa kaataa EU:n energiansäästötavoitteen

Käynnissä olevat EU-neuvottelut energiatehokkuusdirektiivistä uhkaavat keskeytyä loppuvuoden ajaksi. Neuvotteluiden kariutuminen tekisi EU:n 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamisen lähes mahdottomaksi. Suomi, joka hallitusohjelmassaan lupaa edistää EU:n energiatehokkuustavoitteen saavuttamista, saattaa vastustuksellaan kaataa neuvottelut muun muassa Viron, Espanjan ja Portugalin kanssa.

Euroopan unioni on nykytoimin saavuttamassa vain puolet vuodelle 2020 asettamastaan 20 prosentin energiansäästötavoitteesta. Energiatehokkuusdirektiiviä valmistellaan, koska EU ei ole saavuttamassa tavoitettaan. Direktiivin tarkoituksena on kuroa tavoitteen ja nykytoimien välinen kuilu umpeen.

”Suomi on neuvotteluissa pyrkinyt järjestelmällisesti estämään kunnianhimoisen direktiivin toteutumisen ja Suomea pidetään direktiivin suhteen erityisen vastahakoisena Euroopassa. Suomi toimii näin ollen räikeästi oman hallitusohjelmansa vastaisesti”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Suomen hallitusohjelmassa lukee, että hallitus edistää määrätietoisesti EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Neuvottelut ovat nyt vaarassa päätyä umpikujaan, elleivät vastustavat maat muuta kantojaan tiistaina 5. kesäkuuta käytävässä keskustelussa.

”EU:n energiansäästötavoitteen kariutuminen Suomen vastustukseen heikentäisi mainettamme ympäristötietoisena kansakuntana”, Kangas sanoo.

Direktiivi herättää Suomessa vastustusta, sillä sen pelätään tuovan lisää kustannuksia. Euroopan komission hiljattain teettämän selvityksen mukaan direktiivin vaikutukset olisivat kuitenkin taloudelle positiiviset: energiansäästöstä koituva vuosittainen nettosäästö olisi EU:ssa noin 20 miljardia euroa. Lisäksi direktiivin nettovaikutus työllisyyteen olisi suuri. Laskelmien mukaan se toisi Eurooppaan jopa 400 000 lisätyöpaikkaa.

Lisätietoja:

Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi, p. 045-6318353

Euroopan komission selvitys energiatehokkuusdirektiivin taloudellisista vaikutuksista:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/20120424_energy_council_non_paper_efficiency_en.pdf

Järjestöjen kanta energiatehokkuusdirektiiviin:

http://www.wwf.fi/mediabank/1553.pdf

WWF Suomen tietopyyntö Työ- ja elinkeinoministeriölle energiatehokkuusdirektiivin kustannus- ja hyötylaskelmasta

Julkaistu: 1.6.2012