WWF: Rion valmistelupaperin sisältö on heikko

Huomenna alkavan YK:n kestävän kehityksen Rio+20-konferenssin valmisteluasiakirjan sisältö on riittämätön. Brasilian hallituksen valmistelema asiakirja toimii pohjana huomenna alkavissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Riossa paikan päällä olevan WWF:n delegaation mukaan valmistelupaperin taso kertoo erittäin huonosta sitoutumisesta.

“Joiltain osin valmistelupaperin sisältö on toiveikas, mutta kaiken kaikkiaan heikko”, sanoo WWF:n kansainvälinen suojelujohtaja Lasse Gustavsson Brasilian Rio de Janeirosta.

Valmisteluasiakirjan sanavalinnat kielivät heikosta sitoutumisen tasosta. WWF:n läpikäymä teksti vilisee verbejä, kuten ”tukea (support)”, ”rohkaista (encourage)” ja ”edistää (promote)”. Tekstissä on käytetty erittäin vähän todellisesta sitoutumisesta kertovia verbejä, kuten ”täytyä (must)” ja ”aikoa (will)”.

“Sanaa “rohkaista” on käytetty tekstissä noin 50 kertaa, kun taas sanaa “täytyä” on käytetty ainoastaan kolme kertaa. Valmistelupaperissa lisäksi ”tuetaan” aktiivisesti eli noin 100 kertaa, kun taas termiä ”me aiomme” on käytetty ainoastaan viidesti”, Gustavsson laskee.

Asiakirjan teksti on heikkoa ja kunnianhimotonta erityisesti niiltä osin, joilta Riossa pitää nopeimmin saada aikaan muutoksia. Esimerkiksi vihreää taloutta koskevassa osiossa käynnistetään asioita, jotka käynnistettiin jo vuonna 1992.

”Kestävän kehityksen tavoitteita ja energiantuotantoa käsittelevä osio kuulostaa siltä, kuin sen olisi kirjoittanut öljy- ja kaasuteollisuus”, Gustavsson kertoo.

Tässä ovat Rion mahdolliset sankarit ja vesittäjät

WWF:n delegaatio on arvioinut Rio+20-konferenssiin osallistuvia maita konferenssin tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Potentiaaliset sankarit:

• Brasilia – Kokouksen isäntämaana Brasilialla on mahdollisuus ohjata päätöksiä kestävämpään suuntaan. Tällä hetkellä Brasilian hallituksen valmistelema teksti vaikuttaa kuitenkin kompromissiratkaisulta.

• EU – Euroopan unioni on jo vuosia kunnostautunut ympäristöasioiden puolestapuhujana maailmalla, mutta EU:n on otettava aktiivisempi rooli Rion kokouksessa EU-delegaatiota johtavan Tanskan johdolla.

• Meksiko – Meksiko on yksi aktiivisimmista nousevista maailmantalouksista ympäristö- ja kehitysasioiden edistämisessä.

• Afrikka-ryhmä – Useat ryhmään kuuluvat valtiot ovat jo kehittämässä mittareita, jotka huomioivat perinteisen BKT:n lisäksi myös hyvinvointi- ja ympäristöasioita.

Vielä epäselviä:

• G20-maat – Juuri ennen Rion kokousta G20-maiden johtajat tapaavat Meksikossa keskustellakseen kestävästä kehityksestä, ja he voivat merkittävästi parantaa Rion kokouksen tuloksia. Erityisesti G20-maiden tulee saada aikaa sopimus fossiilisten polttoaineiden tukien leikkaamisesta. G20-johtajien tulisi saada aikaan sitova sopimus siitä, että vuoteen 2020 mennessä kaikki ympäristölle haitalliset ja etenkin fossiilisille polttoaineille suunnatut tuet lakkautetaan.

• Intia – Intialla on mahdollisuus ottaa edelläkävijän rooli kestävässä vesivarojen hallinnassa ja sähköverkon ulottamisessa kaikille.

• Kiina – Kiina on tunnustanut tarpeensa ottaa käyttöön ympäristöön ja hyvinvointiin liittyviä mittareita perinteisten talousmittarien rinnalle.

• Yhdysvallat – Yhdysvallat on yksi niistä maista, jotka ovat yrittäneet heikentää Rion sopimuksen sisältöä, etenkin merien ekosysteemien suojelun ja hyödyntämisen suhteen.

Potentiaaliset vesittäjät:

• Suuret öljyntuottajamaat (OPEC) – Suuret öljyntuottajamaat Latinalaisesta Amerikasta Lähi-itään, erityisesti Saudi-Arabia, Venezuela ja Qatar, luopuvat sopimuksesta, jolla siirryttäisiin vaiheittain pois fossiilisten polttoaineiden tukemisesta. Maailmanlaajuisesti nämä tuet ovat ainakin 750 miljardia dollaria, eivätkä ne juurikaan auta maailman köyhintä väestöä. Hallitusten tulisi suunnata tukirahat uusiutuvaan energiaan siirtymiseen ja köyhyyden vähentämiseen.

• Kanada – Kanada on toistaiseksi estänyt edistymisen kaikilla Rion aihealueilla. Kanada ei esimerkiksi suostu tunnustamaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden välisiä eroja ja jarruttaa kestävän kehityksen rahoitusta sekä erilaisia helpotuksia.

Lisätietoja:

Brasiliassa:

WWF International, Oscar Soria, Director of Media, +55 618 334 6084, [email protected]

Suomessa:

WWF Suomi, Jari Luukkonen, suojelujohtaja, 040 585 0020

Lisää aiheesta:

Twitter: @WWF_Media / @LasseWWF

WWF Rio+20-konferenssissa: panda.org/rioplus20

Julkaistu:19.6.2012