WWF: Villi vaellussiika pysyy toistaiseksi kalaoppaan punaisella listalla

Viime päivinä on virheellisesti uutisoitu, että WWF Suomi olisi muuttanut villin vaellussiian luokitusta Kuluttajan kalaoppaassa.  Järjestö muistuttaa, että uhanalainen vaellussiika pysyy punaisella eli vältettävien lajien listalla niin pitkään, että sen pyynti täyttää kestävyyskriteerit.

WWF Suomi oli mukana maanantaisessa kokouksessa, jossa sovittiin laajapohjaisesta työryhmästä, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen kalastuksen kestävyyden varmistamiseksi. Samalla järjestö sitoutui suosittelemaan kotimaisen kestävästi pyydetyn ja viljellyn siian myyntiä.

”Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme muuttamassa uhanalaisen vaellussiian väriä kalaoppaassamme. Katsomme edelleen, että vaellussiian pyynti ei tällä hetkellä täytä kestävyyskriteerejämme,” toteaa WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Ovaska muistuttaa, että vesissämme ui kuitenkin useita muita siikamuotoja, joita voi huoletta syödä.

”Villin vaellussiian sijaan suosittelemme kestävästi kalastettua sisävesien siikaa ja ympäristöystävällisesti kiertovesikasvatettua siikaa. Lisäksi pyydämme käyttämään harkiten verkkoallaskasvatettua kalaa ja karisiikaa, jonka osapopulaatioiden tilassa on suuria eroja ja jonka voimakkaimmat, kalastusta kestävät kannat ovat Perämerellä.”

WWF on erittäin tyytyväinen suunnitelmiin perustaa laaja-alainen työryhmä puuttumaan uhanalaisen vaellussiian kasvun ylikalastukseen.

”WWF:n Kalakampanjan tavoite on, että vuonna 2015 Suomessa myydään vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Toivomme, että tuleva työryhmä auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa siian osalta ja voimme tulevaisuudessa suositella kaikkia kotimaisia siikamuotoja suomalaisten ruokalautasille,” Ovaska toteaa.

WWF Suomen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä kalastusalan neuvontajärjestöjen kesken pidetyssä kokouksessa 15. toukokuuta osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että vaellussiika pyydetään tällä hetkellä liian pienenä sen kasvupotentiaaliin nähden. Tämän ns. kasvun ylikalastuksen vähentämiseksi on keskusteltu esimerkiksi rannikon verkkokalastuksen silmäkokorajoitusten muuttamisesta sekä kaupallisen alamitan asettamisesta.

”Toukokuun kokouksen perusteella on selvää, että erityisesti vaellussiian kalastusta halutaan jatkossa säädellä nykyistä tarkemmin. Jos kaavaillut toimet toteutuvat, ne luonnollisesti vaikuttavat WWF:n arviointeihin siian kalastuksen kestävyydestä. Tämä on katsoaksemme nyt perustettavan työryhmän tehtävä ja tavoite,” Ovaska sanoo.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, 040 727 3149, [email protected]

Julkaistu 7.6.2012

Lisää aiheesta:

4.6.2012: http://www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-tyytyvainen-uuteen-siikatyoryhmaan-1495.a