WWF:n talkooleiriläiset kunnostavat niittyjä ja hakamaita Vammalan Vehmaanniemellä

Vehmaanniemen luonnonsuojelualueen valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa hoidetaan viikonlopun ajan 15.–17.6.

Vehmaanniemen perinneympäristö on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa, kun alueella laidunnettiin karjaa ja korjattiin heinää. Talkooleiriläiset raivaavat ja niittävät vuosikymmeniä sitten syntyneitä niittyjä sekä hakamaita, jotka ovat kasvaneet umpeen laidunnuksen lopettamisen vuoksi.

Aluetta hoidetaan joka vuosi, jotta perinneympäristö ja monien uhanalaisten niitty- ja ketolajien esiintymisalueet voidaan turvata. Tärkeää perinneympäristökokonaisuutta kunnostetaan Pirkanmaan alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

WWF sai Vammalan Vehmaanniemen seitsemän hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen lahjoituksena vuonna 1977 sillä edellytyksellä, että alueen luonnontila säilytetään tuleville sukupolville. Vuodesta 1987 lähtien tehdyt hoitotoimenpiteet ovat monipuolistaneet alueen lajistoa.

Vehmaanniemi on luontoarvojensa lisäksi myös asutushistoriallisesti merkittävä. Alueella on useita kivikautisia hautapaikkoja ja kiviraunioita, jotka osoittavat niittyjen olevan lähes parituhatta vuotta vanhoja.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä yhteensä yli 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kello 8-17. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Vehmaanniemen leiri on osa WWF Suomen ja Suomen kulttuurirahaston yhteistyöprojektia, joka mahdollistaa uhanalaisten perinneympäristöjen entistä tehokkaamman hoidon talkooleireillä. Hankkeessa yhdistyvät luonnonsuojelu, kulttuurityö ja vanha suomalainen talkoohenki.

Yhteistyön avulla WWF:n leirien määrä on kasvanut kymmeneen leiriin kesässä, ja yhteensä kolmivuotisen hankkeen aikana järjestetään lähes 30 talkooleiriä ympäri Suomea.

WWF:n Hikeä, hyötyliikuntaa ja hyvää mieltä –talkooleirioppaasta saa lisätietoja siitä, miten katoamassa olevia perinneympäristöjä voi kunnostaa yhteistoiminnalla. Oppaassa kuvataan erilaisia perinneympäristöjä ja esitellään niiden hoitokeinoja. Oppaan voi lukea ja ladata osoitteesta: http://www.wwf.fi/mediabank/2324.pdf

Lisätietoja:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020