Loviisanjoen yleissuunnitelman ensimmäinen kosteikko rakenteilla

Lurensin alueelle rakennettavan kosteikon tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja lisätä alueen monimuotoisuutta. Kohde on ensimmäinen askel tavoitteessa parantaa Loviisanjoen kuntoa kosteikkojen avulla.

Loviisan Hardomissa Lurensin alueella rakennetaan parhaillaan kosteikkoa laajassa yhteistyössä.

”Olemme lähteneet toteuttamaan kosteikon rakentamista Loviisan kaupungin, paikallisten asukkaiden ja alueen vapaapalokuntalaisten kanssa. Alue on jo luontaisesti kosteikkomainen. Teemme kohteelle parannuksia, joiden avulla sen vesiensuojelullista toimivuutta saadaan tehostettua. Kunnostuksen myötä myös olosuhteet etenkin vesilinnustolle paranevat”, kuvailee WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä.

Kosteikkoja tarvitaan, sillä Loviisanjoen veden laatu on luokiteltu ainoastaan tyydyttäväksi. Joki myös tulvii helposti, mikä hankaloittaa viljelyä ja lisää ravinnehuuhtoumia.

”Tavoitteena on, että useisiin Loviisanjokeen laskeviin ojiin saataisiin tehtyä kosteikkoja keräämään kiintoainesta. Silloin maa-aines ja siihen sitoutuneet ravinteet eivät kulkeutuisi jokea tukkimaan ja vesistöjä rehevöittämään. Lurensin alueen kosteikko on ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamisessa. Alueen asukkaat ovat suhtautuneet hankkeeseen mahtavasti ja talkoohenkeäkin löytyy”, Erkkilä iloitsee.

Kosteikko rakennetaan pääosin Loviisan kaupungin maille. Kosteikkoalueen läheisyyteen tehdään myös tie ja pieni parkkipaikka.

”Umpeenkasvanut joutomaa-alue kunnostetaan kosteikoksi, josta pääsevät nauttimaan niin loviisalaiset kuin muutkin kiinnostuneet. Tämä on hieno esimerkki yhteistyöstä ja konkreettisesta työstä ympäristön ja sen ihmisten hyväksi”, kuvailee Loviisan kaupungin maaseutuasiamies Sam Vickholm.

Työ Loviisanjoella sai alkunsa vuonna 2011 valmistuneesta kosteikkojen yleissuunnitelmaraportista. Raportissa esitettiin 45 varsinaisen kosteikon rakentamista Loviisanjoen alueelle. Raportin laatija oli WWF Suomi. Työn rahoituksesta vastasi maa- ja metsätalousministeriö. Työtä hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540, [email protected]

Maaseutuasiamies Sam Vickholm, Loviisan kaupunki, 040 521 8128, [email protected]

Tutustu Loviisanjoen kosteikkojen yleissuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.

Julkaistu 27.8.2012