Naapurinvaaran perinnemaisemat ruotuun

WWF Suomen talkooleiri raivaa tällä viikolla katajalehtoja ja hakamaita Kainuussa Sotkamon Naapurinvaaralla. Leiri on osa WWF:n ja Suomen Kulttuurirahaston yhteistyöprojektia, jonka yhteydessä on julkaistu myös käytännönläheinen opas talkooleirien järjestämisestä.

WWF Suomi järjestää Vuokatin pohjoispuolella Naapurinvaaralla talkooleirin 12.-19. elokuuta. Vaara on tunnettu vehmaasta luonnostaan ja komeista maisemistaan: huipulta näkyvät muun muassa Nuasjärven selkä ja Vuokatin vaarat.

Naapurinvaaran lounaisrinteitä verhoavat poikkeuksellisen laajat harmaaleppälehdot. Rinteet ovat lehtipuuvaltaisia, koska niitä on aikaisemmin kaskettu. Sen jälkeen rinteet olivat pitkään niittyinä ja hakamaina. Naapurinvaara on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi sekä maisema-alueena että kulttuuriympäristönä.

”Talkooleirillä hoidetaan niittyjä sekä raivataan katajaketoja ja hakamaita, jotta ne eivät kasva umpeen. Kunnostustöiden jälkeen lampaat päästetään kedolle laiduntamaan”, kertoo suunnittelija Mariko Lindgren Kainuun ELY-keskuksesta.

Naapurinvaaran leiri kuuluu Lapin ja Kainuun ELY-keskusten Maisemat Ruotuun –hankkeeseen, jossa hoidetaan arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristökohteita. Myös Naapurinvaaran kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana kunnostamassa vaaran ympäristöä.

”Kyläyhdistyksen aloitteesta on käynnistynyt Naapurinvaaran maisemasuunnittelu. On tärkeää keskeyttää alueen pusikoituminen ja pitää huolta perinneympäristöistä”, Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski sanoo.

Naapurinvaaran maaperä ja pienilmasto ovat poikkeuksellisen edulliset, minkä ansiosta alueella esiintyy eteläistä lajistoa. Arvokkaan perinnemaiseman lajistoon kuuluvat muun muassa aholeinikki ja ketonoidanlukko. Myös alueen hyönteislajisto on monipuolinen.

Yhteistyötä Suomen Kulttuurirahaston kanssa

Naapurinvaaran leiri on osa WWF Suomen ja Suomen Kulttuurirahaston päättymässä olevaa yhteistyöprojektia, joka mahdollistaa uhanalaisten perinneympäristöjen tehokkaamman hoidon talkooleireillä.

”WWF:n ja Kulttuurirahaston yhteistyössä on tarkoitus lisätä luonnonhoitoleirien maakunnallista kattavuutta ja projektin ensimmäinen leiri Kainuussa tukee tätä tavoitetta”, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

“Yhteistyöprojektissamme ovat yhdistyneet luonnonsuojelu, kulttuurityö ja vanha suomalainen talkoohenki hienolla tavalla. Perinneympäristöt ovat arvokas osa kulttuuriperintöämme ja on tärkeää, että niitä on voitu vaalia kaikkien maakuntien alueella”, kertoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Yhteistyön avulla WWF:n leirien määrä on kasvanut kymmeneen leiriin kesässä, ja kolmivuotisen hankkeen aikana on pidetty lähes 30 talkooleiriä ympäri Suomea.

Yhteistyö on tuottanut myös apuvälineen talkooleirien järjestämisestä kiinnostuneille. Tänä kesänä julkaistu Hikeä, hyötyliikuntaa ja hyvää mieltä –opas antaa tietoa perinneympäristöistä ja niiden hoitokeinoista sekä tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä talkooleirin järjestämisestä aina leirikaluston hankkimisesta kenttäkeittiön pystyttämiseen.

Lisätietoja:

Suunnittelija Mariko Lindgren, Kainuun ELY-keskus, 040 706 5582

Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854

Puheenjohtaja Hannu Koski, Naapurinvaaran kyläyhdistys, 050 463 9689

Asiamies Juhana Lassila, Suomen Kulttuurirahasto, (09) 6128 1230, 040 517 8500

Tutustu WWF:n talkooleirioppaaseen

Julkaistu: 15.8.2012