EU-komission raportti osoittaa ydinvoiman todellisen hintalapun

Euroopan komission uudesta raportista selviää, että ydinvoiman todelliset kustannukset ovat valtavat. Raportin mukaan Euroopan ydinvoimaloiden korjaaminen turvallisuusmääräysten mukaiselle tasolle maksaisi arvion mukaan 10-25 miljardia euroa. Vastaavalla summalla Eurooppaan saataisiin noin 15 000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. WWF Suomi kehottaa toimijoita korjaamaan ydinvoimaloiden turvallisuuspuutteet välittömästi, mutta muistuttaa myös ydinvoiman olevan tulevaisuuden energiaratkaisujen kannalta turha. 

Ydinvoimaloiden stressitestien tuloksista kertovassa raportissa mainitaan muun muassa Suomen Olkiluodon voimalaitos, johon pitäisi hätätilanteita varten rakentaa uusi jäähdytysjärjestelmä. Raportti tulee EU-ministerien käsiteltäväksi myöhemmin tässä kuussa.

WWF Suomen laskelmien mukaan 20 miljardilla eurolla saataisiin Eurooppaan noin 15 000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Tämä on jopa kuudesosa kaikkien EU-maiden tämänhetkisestä kapasiteetista. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli viime vuoden lopussa vain 197 MW.

“WWF:n energiaraportti osoittaa, että maailman energiatarve voidaan kattaa 2050 mennessä uusiutuvalla energialla. Ydinvoima ei sovi energiajärjestelmään, jossa on paljon uusiutuvaa energiaa, koska sen tuotantomääriä ei pysty mukauttamaan kysynnän tarpeisiin. Ydinvoima on paitsi riskialtis ja kallis energiantuotantomuoto, myös tulevaisuuden energiaratkaisujen kannalta turha”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

EU:ssa on juuri alkanut keskustelu vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteista. EU-maat neuvottelevat nyt siitä, tarvitaanko uusiutuvalle energialle tavoitetaso vuodelle 2030 vai riittäkö EU:lle pelkkä päästövähennystavoite. Suomi vastustaa uusiutuvan energian tavoitetta, mutta WWF näkee sen ehdottoman tarpeellisena energiatulevaisuuden kannalta.

“Jos vuodelle 2030 ei päätetä erikseen uusiutuvan energian tavoitteesta, on vaarana, että päästövähennykset saavutetaan lisäämällä ydinvoima- ja maakaasukapasiteettia huomattavasti. Nämä uudet investoinnit pitäisivät meidät vuosikymmeniä kiinni vanhanaikaisessa teknologiassa ja vaarantaisivat hiilineutraalin, uusiutuvaan teknologiaan perustuvan tulevaisuuden”, Kangas kertoo.

Lisää aiheesta:

Euroopan komission raportti ydinvoimaloiden stressitestien tuloksista

WWF:n Energiaraportti

Lisätiedot:

WWF Suomi, ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, p. 045 631 8353