WWF: Suomen hallitus haluaa edelleen jatkaa Itämeren lohen ylikalastusta

WWF Suomi paheksuu Suomen hallituksen lyhytnäköisyyttä Itämeren villien lohikantojen käytössä ja hoidossa. Ympäristöministeri Ville Niinistön blogissa olevan tiedon  mukaan hallitus esittää eduskunnalle Suomen kannaksi tieteellisen tiedon vastaista, kaksinkertaista lohenkalastuskiintiötä vuodelle 2013. 

Hallituksen EU-ministerivaliokunnan enemmistö halusi varmistaa mahdollisimman suuret lohisaaliit ensi vuodeksi välittämättä tieteellisestä 54 000 lohen kalastuskiintiö-suosituksesta, jonka avulla sekä hyvät lohisaaliit että lajin säilyminen ja palauttaminen jokiin voitaisiin turvata tulevaisuudessa.

”Hallituksen ehdottama Suomen kanta kiintiöneuvotteluihin (109 000 lohta) on hallitusohjelmamme vastainen, eikä vastaa mitään tieteellistä suositusta. Se perustuu komission tilaamaan vaihtoehtoiseen laskelmaan, jossa ei oteta huomioon kaikkea Itämerellä tapahtuvaa lohenkalastusta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi haluaa avoimesti jatkaa lohen ylikalastusta välittämättä kestäväksi määritellyistä kiintiöistä ja varsinkaan Itämeren heikoista lohikannoista tai niiden palautussuunnitelmista”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

Lohen tilannetta ei helpota, että EU on luopunut tavoitteestaan saattaa kalastus kestävälle tasolle viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Kesäkuisessa kokouksessaan EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto linjasi, että kalastuksen tulee olla kaikkien kalakantojen osalta kestävällä tasolla vasta vuoteen 2020 mennessä.

”Uuden linjauksen mukaan ylikalastusta voisi jatkaa hyväksyttävästi vielä lähes 10 vuotta. Lohi on vaarantunut laji ja varsinkaan uhanalaisten kalojemme suhteen meillä ei ole perusteita viivytellä”, Vilhunen muistuttaa.

Ympäristöministeriö on esittänyt, että vuoden 2013 lohikiintiö tulee mitoittaa Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisen neuvonannon mukaiseksi. WWF kannattaa ympäristöministeriön esitystä. ICES:n neuvonannon mukaisia kiintiöistä tukevat myös esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

”Hallitus on jo sinetöinyt kantansa asiaan. Nyt Suomen vastuu Itämeren lohen tulevaisuudesta on eduskunnan käsissä”, Vilhunen sanoo.

”Asiasta toivoisi aktiivista kansalaiskeskustelua, johon myös kaupan sektorin on hyvä osallistua. Virallisesti ja räikeästi ylikalastettua kalaa ei moni enää haluaisi ostaa eikä myydä”, Sampsa Vilhunen summaa.

Kansalais- ja sidosryhmäkeskustelua ja päätöksenteon avoimuutta ei edistä sidosryhmille esitetty epätyypillinen vaiteliaisuuspyyntö hallituksen päätöksistä kalastuskiintiöiden suhteen.

Lisätietoja:


Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854, [email protected]

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, 040 727 3149, [email protected]