WWF Suomen Green Office -ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma käyttöön Kiinassa

WWF Suomen kehittämä ja koordinoima, toimistoille suunnattu Green Office -ympäristöohjelma on tehnyt merkittävän aluevaltauksen. WWF Kiina julkisti hiljattain ohjelman laajalle osallistujajoukolle;  läsnä oli runsaat 100 huomattavaa kotimaisen ja kansainvälisen yritysmaailman ja yhteiskunnallisen toimijan edustajaa.  Green Office -ohjelmaan liittymällä kiinalaiset toimistot pystyvät pienentämään ekologista jalanjälkeään ja säästämään luonnonvaroja merkittävästi.

Green Office on tärkeä osa WWF Kiinan Business Alliance for Sustainability (BAS) -ohjelmaa. Lokakuussa pidetyissä julkistustilaisuuksissa oli läsnä edustajia mm. Bayerilta, Ab sugarilta, METSOlta ja UBS:ltä. Tilaisuuksissa puhuivat WWF Kiinan pääsihteeri Peter Beaudoin ja Green Office -asiantuntija Chen Xin. Laajan kuulijajoukon tavoittaminen tilaisuudessa vahvistaa ohjelman käyttöönottoa Kiinassa.

Toimistotyön ympäristövaikutusten tunnistaminen ja niiden vähentäminen on Kiinassa toistaiseksi melko vähäistä. Siksi Kiinan Green Office -ohjelma vaikuttaa myönteisesti monin tavoin sekä ympäristöön että asenteisiin. WWF tunnettuna ja luotettavana kansainvälisenä yhteistyökumppanina voi auttaa organisaatioita kantamaan ympäristövastuunsa myös toimistotyöskentelyssä. Tähän päästään muun muassa seuraamalla ja vähentämällä paperin-, sähkön- ja lämmönkulutusta sekä jätteen synnyn ja liikematkojen määrää.

”On hienoa, että WWF Kiina on aloittanut oman Green Office -ohjelmansa”, iloitsee WWF Suomen Green Office -päällikkö Helka Julkunen. ”Käyttöönottoa on pohjustettu huolellisesti, ja uskomme että ohjelman käyttäjien määrä lisääntyy Kiinassa kuten muuallakin Aasiassa. WWF:llä on nyt loistava tilaisuus edistää ympäristönsuojelua erilaisten organisaatioiden kanssa ympäristössä, jossa ei juurikaan ole kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta toimistoissa.”

”Green Officen käyttöönotto lisää Kiinassa yleistä ympäristötietoisuutta mukaan lähtevien organisaatioiden työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kautta”, uskoo WWF Kiinan Green Office -asiantuntija Chen Xin.

WWF Suomen kymmenen vuotta sitten aloittama ja hallinnoima Green Office -ohjelma edistää WWF-toimistojen yhteistyötä yritysten kanssa erityisesti kehittyvillä markkinoilla Aasiassa. Tällä hetkellä aktiivisimpia ollaan Kiinan lisäksi Pakistanissa ja Vietnamissa. Green Office -verkosto kasvaa tasaisesti myös Suomessa.

Lisätietoja:
Green Office -päällikkö Helka Julkunen, WWF Suomi, gsm 040 5310 555
Senior Officer Chen Xin, WWF Kiina, sähköposti [email protected]

WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla säästää materiaali- ja energiakustannuksissa. Green Office on kevyt ja käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Kansainvälinen ohjelma on tällä hetkellä käytössä Indonesiassa, Kiinassa, Latviassa, Pakistanissa, Romaniassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Vietnamissa ja Virossa. Suomessa Green Office -verkostossa Suomessa on mukana lähes 200 organisaatiota, joissa työskentelee yli 68 000 työntekijää. Mukana on niin yrityksiä, julkishallintoa kuin kolmannen sektorin toimijoita.

Green Office internetissä: wwf.fi/greenoffice