WWF ja MTK etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä viljelijää

Nyt neljättä kertaa toteutettavalla viljelijäkilpailulla halutaan innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin. Tavoitteena on esitellä hyviä esimerkkejä parhaista käytännöistä, joista muut voivat ottaa oppia.

WWF Suomi ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ovat käynnistäneet kilpailun vuoden 2013 Itämeren ympäristöystävällisimmän maataloustuottajan löytämiseksi Suomesta. Suomen kilpailu on osa laajempaa, koko Itämeren alueen kattavaa kilpailua, jonka järjestävät WWF ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumi (BFFE) yhdessä eri maiden viljelijäjärjestöjen kanssa.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

”Innovatiivisten ja uusien käytäntöjen rinnalla tärkeitä ovat myös yksinkertaiset ja helposti toteutettavat toimet, joita viljelijöiden eri puolilla Itämeren aluetta on helppo ottaa käyttöön”, kertoo suojeluasiantuntija Elina Erkkilä WWF Suomesta.

Kilpailuun kannustetaan mukaan yksittäisiä viljelijöitä, viljelijäjärjestöjä ja muita kiinnostuneita tahoja eri puolilta Itämerta. Kilpailussa valitaan jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta kansallinen voittaja, joka saa 1000 euron palkintosumman. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla. Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla.

”Kilpailun avulla haluamme innostaa viljelijöitä valitsemaan sellaisia menetelmiä, jotka vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta ja antaa näistä menetelmistä konkreettisia esimerkkejä. Syyllistämisen sijaan tarvitaan hyviä esimerkkejä ja neuvontaa sekä ympäristönsuojeluhengen nostattamista”, Erkkilä sanoo.

”Hyviä käytäntöjä löytyy niin tavanomaisilta tiloilta kuin luomutiloilta, ja haluammekin kannustaa kaikkia ympäristöystävällisiä tuottajia jakamaan ja näyttämään vastuullisia ratkaisujaan”, sanoo ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta.

Palkintokriteerit ja hakulomakkeet löytyvät WWF Suomen ja MTK:n verkkosivuilta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30. huhtikuuta 2013. Viljelijät voivat ilmoittautua kilpailuun itse tai heitä voivat ehdottaa kunkin maan viljelijäjärjestöt. Suomen voittaja julkistetaan 29. toukokuuta 2013.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on jaettu vuosina 2009, 2010 ja 2011. Viimeksi kilpailun voitti puolalainen Marian Rak, joka on muun muassa rakentanut tilalleen laskeutusaltaita ja tulvaniittyjä, perustanut suojavyöhykkeitä ja istuttanut puita peltoaukeiden väliin. Suomen kilpailun voittaja vuonna 2011 oli Toni (kuvassa) ja Mari Haapakosken omistama Koivurinteen tila. Kilpailun tuomaristo painotti ratkaisussaan tilan tehokasta ravinteiden kierrätystä, joka oli erillisteema edellisessä Suomen osakilpailussa.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540

Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

Tutustu vuoden 2011 voittajiin (englanniksi)

Tietoa maatalouden parhaista ympäristökäytännöistä